Klucz do sukcesu przedsiębiorcy leśnego.

Klucz do sukcesu przedsiębiorcy leśnego.

„Niedawne badanie przeprowadzone przez Janisa Gercansa, Kalvisa Konsa i Thomasa Kronholma, opublikowane 18 lipca 2022 r. w International Journal of Forest Engineering, dotyczyło czynników sukcesu biznesowego szwedzkich i łotewskich przedsiębiorców leśnych.

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14942119.2022.2099235

Naukowcy przeprowadzili ankietę wśród 110 łotewskich i 55 szwedzkich przedsiębiorców leśnych.

Łotwa i Szwecja należą do krajów europejskich o największej lesistości i lasy pokrywają 71,5% powierzchni Szwecji, 281.000 km2, oraz na Łotwie 54,8%, 35.400 km2.
W obu krajach działalność gospodarcza generowana przez przemysł leśny jest znacząca.

W kanadyjskiej prowincji Quebec lasy zajmują 905.800 km², czyli 54,3% całkowitej powierzchni prowincji, co stanowi 2% powierzchni światowych lasów. (1)
Działalność gospodarcza przemysłu leśnego w Quebec jest również znacząca, z wkładem w PKB prowincji wynoszącym 17,8 miliarda dolarów. (1 CAD – 3,26 PLN). (2)

Ponadto, według dwóch innych przeprowadzonych już wcześniej badań, łotewski przedsiębiorca leśny posiada średnio 2,7 maszyny, (3) natomiast szwedzki 2,1-2,5 maszyny w zależności od położenia geograficznego. (4)
Dane te są zasadniczo porównywalne z sytuacją w Quebec: badanie przeprowadzone w 2020 r. przez Wood Business )5) wykazało, że wykonawcy usług leśnych w Quebecu posiadali średnio od 1 do 3 maszyn.

Według szwedzko-łotewskich naukowców, głównym czynnikiem sukcesu wykonawców usług leśnych jest obecność i zatrudnianie wykwalifikowanych operatorów maszyn leśnych.
Chociaż dobre relacje z przemysłowymi partnerami biznesowymi, odpowiednie ceny i inwestycje w nowe maszyny są ważne, badanie wyraźnie pokazuje, że kluczowym elementem sukcesu jest obecność wykwalifikowanych pracowników.

Z drugiej strony, analizując główne czynniki sukcesu, można zauważyć, że pięć z dziesięciu składników sukcesu opiera się na kapitale ludzkim i czynnikach wewnętrznych w firmie, a mianowicie: wykwalifikowani operatorzy (nr 1), praca zespołowa (nr 2), uczciwe traktowanie pracowników (nr 4), jakość pracy (nr 7) i doświadczenie w terenie (nr 10).

Ponadto dwa czynniki sukcesu mają charakter finansowy, a mianowicie odpowiednie ceny – nr. 8 oraz inwestycje w nowe maszyny (nr 9).
Tylko dwa czynniki sukcesu są całkowicie poza kontrolą firmy: popyt na drewno (nr 5) i pogoda (nr 6).

I odwrotnie, w czynnikach niepowodzenia główną przyczyną niepowodzenia jest brak wykwalifikowanych operatorów (#1).

Ponadto sześć z dziesięciu czynników niepowodzeń związanych jest z czynnikami niezależnymi od firmy, a mianowicie: niekorzystnymi warunkami pogodowymi (#2), niestabilnością otoczenia biznesowego (#3), niskim popytem na tarcicę (#4), nieuczciwą konkurencją (#5), zbyt dużą biurokracją (#7) czy trudnościami ze znalezieniem finansowania (#9). W razie potrzeby moglibyśmy nawet dodać do tej listy przestarzałe maszyny (#10), co często wiąże się z trudnościami w znalezieniu finansowania (#9).

Tylko dwa czynniki są, w całości lub w części, wewnętrzne, a mianowicie: nieodpowiednie ustalanie cen (#6) oraz złe planowanie i organizacja pracy (#8).

Obecność w firmie wykwalifikowanych operatorów i trudność w rekrutacji wykwalifikowanych pracowników są zatem prawdopodobnie głównymi czynnikami sukcesu lub porażki w wynikach wykonawców usług leśnych w Szwecji i na Łotwie.

Sądząc po licznych ogłoszeniach o naborze wykwalifikowanych operatorów pojawiających się w mediach społecznościowych odwiedzanych przez przedsiębiorców leśnych w Quebec, operacjach „uwodzenia” pracowników na tych publikacjach oraz eskalacji bezpośrednich lub pośrednich warunków płacowych, nie ma wątpliwości, że sytuacja jest taka sama w Quebec i że kluczem do sukcesu jest zatrudnienie wykwalifikowanej siły roboczej.

Jest to tym bardziej istotne w kontekście ogólnego niedoboru siły roboczej, którego doświadczamy, ponieważ pula interesujących kandydatów jest jeszcze bardziej ograniczona.
To jeszcze bardziej podkreśla fundamentalną potrzebę oferowania szkoleń dostosowanych do realiów i potrzeb dzisiejszych przedsiębiorców leśnych, w celu stworzenia wystarczającej, wykwalifikowanej, zmotywowanej i efektywnej sukcesji.
Należy zauważyć, że w Quebec musimy wprowadzić wiele ulepszeń w naszych programach szkoleniowych dla branży pozyskiwania drewna, aby sprostać popytowi, a także być atrakcyjnym dla nowego pokolenia pracowników.”

Autor, Louis Dupuis, jest z wykształcenia ekonomistą, od dwóch lat partnerem i konsultantem w firmie S. Guy Gauthier Évaluateur i ma ponad 30-letnie doświadczenie w finansowaniu handlowym w trzech instytucjach finansowych, gdzie był specjalistą od ciężkiego sprzętu, zwłaszcza dla przemysłu leśnego.

(1) Chiffres-clés du Québec forestier – Édition 2020
(2) Étude sur les retombées économiques de l’industrie québécoise du bois en 2021 – PWC
(3) Mederski et al. – 2021
(4) Mederski et al. – 2021
(5) Contractor Survey: Regional View – Quebec – 2020 ederski et al. – 2021

(Dane (3) i (4) w tekście Louis Dupuis odnoszą się do prac naukowych prof. Piotra S. Mederskiego i pozostałych, z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. TC)

Źródło: https://www.operationsforestieres.ca/les-cles-du-succes/?fbclid=IwAR1zDKjCJe03aqy3zob_Q4C6gHORn25cDgfdyVXTFiI5-O7TvJnF_XjcfzM

Zdjęcie: opérations forestières

Dodaj komentarz