Plan reintrodukcji wilków szarych w stanie Kolorado, USA.

Plan reintrodukcji wilków szarych w stanie Kolorado, USA.

W Szwecji i Norwegii utrwaliła się koncepcja transportowania przy pomocy helikopterów pojedynczych wilków na nowe obszary geograficzne.

Jest to tzw. „kompleksowe działanie zarządcze”, co oznacza, że ​​wymaga ono dużych środków finansowych.
Znanym przykładem są aż cztery próby, sprzed 10 lat, przeniesienia wilczycy o ładnej nazwie Sussi z okolic Junsele w północnej Szwecji do okolic Örebro w Szwecji środkowej, na odległość ponad 600 km.

Koszty oszacowano na ponad 7 mln kr (3 mln zł ) i efektem był powrót wilczycy do Junsele po każdej przeprowadzce. Tamtejsze renifery smakowały jej bardzo, za bardzo ocenili prawdopodobnie Saamowie, bo po ostatniej, czwartej, przeprowadzce zniknęła tajemniczo i bezpowrotnie.

Podobne przeprowadzki wilków są podejmowane w Stanach Zjednoczonych i to na znacznie większą skalę.
W stanie Colorado planowana jest relokacja na dużą skalę w ilości 50 wilków, donosi https://coloradosun.com/2022/12/09/wolf-reintroduction-draft-plan-colorado/

Jason Blevins pisze:

„Nieco ponad dwa lata po tym, jak wyborcy w referendum przeprowadzonym w Kolorado zobowiązali Colorado Parks and Wildlife do ponownego wprowadzenia wilków na tereny stanowe w Western Slope, agencja opracowała plan reintrodukcji.

Jest to 293-stronicowy projekt kompleksowego planu reintrodukcji wilka i Agencja CPW rozpoczęła w grudniu 2022 roku publiczny proces mający na celu dopracowanie szczegółów, zanim ostateczny plan zostanie zaproponowany w lutym 2023 r. i zatwierdzony w maju 2023 roku.

Plan zakłada przeniesienie od 30 do 50 wilków szarych z północnych stanów Rockies w ciągu trzech do pięciu lat, począwszy od 2024 roku.
(Stany Rockies to stany USA przez które przebiegają Góry Skaliste – Colorado, Idaho, Montana, New Mexico, Utah,Wyoming. TC)

Kompleksowy plan został opracowany podczas 47 publicznych spotkań osobistych i wirtualnych z udziałem 3400 mieszkańców stanu latem 2021 roku.
20-osobowa Grupa Doradcza Interesariuszy spotkała się 15 razy w okresie od czerwca 2021 r. do sierpnia 2022 roku.
17-osobowa Techniczna Grupa Robocza złożona z ekspertów ds. dzikiej przyrody i liderów lokalnych społeczności spotkała się w tym okresie 14 razy.

Istotą planu jest „zarządzanie oparte na wpływie” obecności wilków, przy czym Agencja CPW ma zapewnioną „maksymalną elastyczność”.
Konflikty między wilkami a żywym inwentarzem lub jeleniowatymi i łosiami będą rozpatrywane indywidualnie dla każdego przypadku. Agencja skorzysta wpierw z edukacji, aby zminimalizować skutki konfliktu, następnie zastosuje strategie nieśmiercionośne i w końcu rozwiązania śmiercionośne oraz odszkodowania dla ranczerów, którzy stracili zwierzęta gospodarskie na rzecz drapieżników. (Projekt planu przewiduje, że farmerzy otrzymają do 8.000 USD za każde zwierzę zabite przez wilka).

-Zarządzanie oparte na wpływie uznaje, że istnieją zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty obecności wilków i zarządzania nimi, powiedział Eric Odell, kierownik programu ochrony gatunków Agencji CPW.

Najważniejszym problemem związanym z ochroną wilków w Kolorado, zgodnie z planem, jest „tolerancja społeczna dla wilków oraz skutki ekonomiczne”.

-Największe wyzwania związane z odbudową populacji wilka i zarządzaniem nim, będą wynikać przede wszystkim z kwestii społecznych i politycznych, a nie z kwestii biologicznych, mówi Eric Odell, dodając, że udany plan odbudowy wilka „będzie opierał się na solidnych podstawach odpowiedzialnego zaangażowania interesariuszy”.

Plan zakłada, że ​​Agencja CPW będzie łowić od 10 do 15 dzikich wilków szarych każdej jesieni i zimy z kilku różnych stad w ciągu trzech do pięciu lat. Agencja będzie wypuszczać wilki z obrożami GPS w miesiącach zimowych na terenach prywatnych i państwowych na Zachodnim Zboczu (Western Slope) stanu Kolorado, co najmniej 60 mil od granic rezerwatów indiańskich w Wyoming na północy, Utah na zachodzie i Nowym Meksyku na południu.

Schwytanie wilków w północnych stanach Rockies i wypuszczenie zwierząt na Western Slope nastąpi w ciągu jednego dnia.
-Zwierzęta nie będą przetrzymywane przez żaden okres czasu, odpowiedział Eric Odell Danowi Gibbsowi, dyrektorowi Departamentu Zasobów Naturalnych (the Department of Natural Resources), który zapytał, czy wilki będą przetrzymywane przez pewien okres w półstałej zagrodzie przed ich wypuszczeniem.

Populacja wilków będzie zarządzana zgodnie z przepisami stanowymi dotyczącymi zagrożonych gatunków, we współpracy z US Fish and Wildlife Service. Wilki są wymieniane jako gatunek zagrożony zarówno przez rząd stanowy, jak i federalny.

Jeśli Agencja CPW stwierdzi obecność 50 wilków w stanie przez cztery lata z rzędu, zwierzęta mogą zostać przesunięte do mniej surowego statusu zagrożenia. Kiedy biolodzy zajmujący się dziką przyrodą stwierdzą obecność 150 wilków przez dwa kolejne lata – lub 200 wilków w dowolnym momencie – zwierzęta zostaną usunięte ze statusów ochrony zagrożonej lub zwierząt podlegających ochronie oraz uznane jako dzikie zwierzęta na które nie można polować.

Końcowym etapem odbudowy populacji będzie uznanie wilków jako zwierzyny łownej.

Stanowa populacja licząca 200 wilków to około 25 watah rozmieszczonych na 2,8 miliona akrów (11,2 mln ha) w zachodnim Kolorado. CPW będzie monitorować watahy za pomocą obroży GPS, a także badań lotniczych, pobierania próbek sierści i odchodów, kamer szlakowych i liczenia zimowych śladów.
Agencja będzie również monitorować populacje ofiar wilków. Wpływ drapieżników na populacje ofiar – w tym zwierzęta gospodarskie, jeleniowate i łosie – „był jednym z największych obaw”, wyrażanych przez mieszkańców stanów Rockies w północnych Górach Skalistych.
„Niedawne zaangażowanie społeczności w Kolorado sugeruje, że te same obawy występują również tutaj, szczególnie na Zachodnim Zboczu” – czytamy w raporcie.

Przewodnicząca komisji Agencji CPW, Carrie Hauser, nazwała plan „świadectwem wytrwałości”, dziękując grupom technicznym i interesariuszom.
-Naszym celem jest stworzenie planu, który naprawdę odzwierciedla kompromis i z którego państwo mogłoby być dumne… i społeczeństwo mogłoby naprawdę poprzeć, powiedziała.

-Edukacja będzie głównym celem, aby pomóc hodowcom złagodzić wpływ wilków. Plan zakłada zastraszanie wilków metodami nieśmiercionośnymi – takimi jak używanie gumowych kul, flagowanie na naelektryzowanych ogrodzeniach i hałaśliwe, migające urządzenia odstraszające – ale plan dopuszcza również zabijanie wilków jako „krótkoterminową reakcję na natychmiastowy problem, powiedział Eric Odell.

-Techniczna Grupa Robocza jednoznacznie stwierdziła, że ​​śmiercionośna kontrola jest ważnym narzędziem zarządzania wilkami. Stanowe przepisy dotyczące dzikiej przyrody, muszą być dostosowane, tak, aby umożliwić śmiercionośną interwencję farmerów chroniących zwierzęta gospodarskie i zwierzęta pracujące na ranczach, takie jak psy i konie.

Plan pozwala na śmiercionośne sposoby zarządzania wilkami, gdy występują „znaczące, wymierne skutki” dla stad grubej zwierzyny. Zabijanie wilków, które zagrażają jeleniowatym i łosiem, będzie wymagało od agencji ustawienia „bardzo wysokiej poprzeczki”.

-Montana zezwoliła na zabicie 52 wilków w 2020 roku, czyli około 4% populacji stanu. Oregon zabił tylko jednego wilka. Nie przewidujemy, że jest to coś, co zdarza się regularnie lub będzie miało znaczący wpływ na całą populację, powiedział Eric Odell.

Interakcje między wilkami a zwierzętami domowymi, były kwestiami, w których grupa interesariuszy nie mogła osiągnąć konsensusu. Plan nie pozwala właścicielowi zwierzęcia zabić wilka zagrażającego psu domowemu lub kotu, natomiast farmerzy mogą zabić wilka zagrażającego psom pracującym. Rekompensata w ramach planu byłaby dostępna za utracone bydło, owce, świnie, lamy i alpaki.

Agencja będzie zwracać się do komisji, której przewodniczy Carrie Hauser, o wskazówki dotyczące konfliktów ze zwierzętami domowymi i inne szczegóły dotyczące zarządzania w nadchodzących miesiącach, gdy projekt planu będzie przedstawiany na publicznych spotkaniach w Colorado Springs, Gunnison, Rifle i na wirtualnym spotkaniu.

Końcowe spotkanie w Denver, które odbędzie się 22 lutego, będzie uwzględniać opinie z poprzednich czterech spotkań a komisja opracuje ostateczny plan, który ma zostać ogłoszony do maja 2023 roku.

Plan określa bardzo szczegółowe zasady płacenia farmerom za zabite i zaginione zwierzęta. Farmerzy, którzy wdrożą strategię łagodzenia skutków, będą uprawnieni do wyższych stawek odszkodowania.

Rada ds. Utrat Żywego Inwentarza w stanie Montana zgłosiła w sumie 413 sztuk bydła, owiec, kóz, świń, lam, koni i psów utraconych w wyniku ataków wilków, niedźwiedzi grizzly i lwów górskich w 2021 r., z czego 82 zwierzęta zostały zabite przez wilki.
Rada przekazała farmerom 348.178 USD, aby zrekompensować te straty i jest to więcej niż 198.200 USD za 285 zagubionych zwierząt w 2020 roku.
Stan Wyoming przekazał 201.000 USD farmerom, którzy stracili zwierzęta w 2019 roku.

Plan Colorado oferuje również rekompensatę za „straty pośrednie”, takie jak bydło lub owce, które ponoszą utratę wagi, gdy wilki zagrażają stadom. Luke Hoffman, menedżer ds. szkód w Agencji CPW, nazwał propozycję strat pośrednich „niezbadanym terytorium” dla Agencji.

Dallas May, farmer z Lamar uważa, że plan opisuje 95% problemów farmerów, ale ocenia maksymalną rekompensatę w wysokości 8.000 USD, za niewystarczającą, zwłaszcza jeśli chodzi o konie, warte od 15.000 do 50.000 USD.

Dallas May, który jest również znanym działaczem na rzecz ochrony przyrody i który stworzył w swoim ranczo w południowo-wschodnim Kolorado modelowe sanktuarium dla zagrożonych gatunków, jest zdania że odszkodowanie „nie mogą być jałmużną” dla ranczerów.
-Przyjmując plan, musimy upewnić się, że jako producenci żywego inwentarza i prywatni właściciele ziemscy „będziemy w stanie utrzymać się na rynku, tak, abyśmy mogli nadal zapewniać na swoich ziemiach właściwe siedliska naturalne.”
-Mówię to z własnego doświadczenia…wielu farmerów lubi i chce współżyć z dziką przyrodą. Staram się w ten sposób prowadzić swoje ranczo.

Agencja Colorado Parks and Wildlife pracowała już nad odbudową populacji jelenia wapiti, owcy kanadyjskiej, wydry rzecznej, rysia, tchórza czarnołapego, ropuchy borealnej, łososia Clarka, dzikiego indyka i sokoła wędrownego.
Wysiłek związany z reintrodukcją wilka należy do największych wyzwań i jest obrazowany bardzo zbliżonym głosowaniem, które ilustruje podział na obszary wiejskie i miejskie w Kolorado.”

Źródła: https://www.jaktjournalen.se/ska-flytta-50-vargar-i-aterintroduktionsprojekt/

50 northern gray wolves to be released in Colorado over 5 years, according to draft plan

Dyskusja na tematy wilcze w Polsce przekroczyła już chyba poziom polaryzacji, który dopuszcza kompromis i współpracę między wszystkimi zainteresowanymi stronami.
Celowo zamieszczam artykuł opisujący próbę rozwiązania podobnych problemów w stanie USA, niewiele przecież powierzchniowo mniejszym od Polski.
Stan Kolorado liczy prawie 270.000 km2, ale zamieszkuje go niewiele ponad 5,5 mln osób.

Reintrodukcja populacji wilka zachodzi również w Polsce, choć nie tak spektakularnymi metodami i pewne elementy amerykańskiego planu, przede wszystkim styl i atmosfera współpracy, są warte, moim zdaniem, wprowadzenia w kraju.

O tym mówi Carrie Hauser:
„Naszym celem jest stworzenie planu, który naprawdę odzwierciedla kompromis i z którego państwo mogłoby być dumne… i społeczeństwo mogłoby naprawdę poprzeć”

Zdjęcie: shutterstock

2 myśli na temat “Plan reintrodukcji wilków szarych w stanie Kolorado, USA.

  1. Nie wiem po co odtwarzać populację zwierzęcia stanowiącego zagrożenie dla człowieka. Może odtworzymy populację tyranozaura? Może na przykład na terenie Warszawy?

  2. Tak Stan, dobrze to ująłeś.
    Wilki co pewien czas widzę z okna mego domu w Puszczy Augustowskiej.
    Na razie nie mam pomysłu jak znów bezstresowo zapuszczać się do lasu w POJEDYNKĘ.

Dodaj komentarz