Polowanie

Polowanie na bizony w Grand Canyon National Park.

Polowanie na bizony w Grand Canyon National Park.

Jesienią 2021 roku przeprowadzone zostanie pierwsze polowanie na bizony w Grand Canyon National Park. Arizona Game and Fish Commission oraz National Park Service ogłosiły daty i proces składania wniosków 27 kwietnia 2021 roku.

Bizony żyjące dzisiaj na północnej krawędzi parku, North Rim, to potomstwo 86 bizonów  przywiezionych na ten obszar 115 lat temu przez farmera Charlesa „Buffalo” Jonesa.  Powiększające się z biegiem czasu stado, dzisiaj 300-500 osobników, wyrządza szkody w źródłach wody, depcze roślinność i szkodzi stanowiskom archeologicznym.

W 2017 roku Służba Parku Narodowego przeprowadziła ocenę środowiskową mającą na celu zmniejszenie populacji bizonów o 200 osobników przy pomocy  dwóch metod: polowaniem przez uprawnione osoby oraz przeprowadzaniem żywych zwierząt do innych części Stanów Zjednoczonych.

Od 2019 roku 88 bizonów zostało przeniesionych do pięciu plemion rdzennych Amerykanów https://eu.azcentral.com/story/news/local/arizona-environment/2019/09/24/first-group-bison-make-move-grand-canyon-oklahoma/2423347001/ w ramach partnerstwa z Międzyplemienną Radą Bawołów, która reprezentuje 69 plemion w 19 stanach. https://itbcbuffalonation.org

We wrześniu 2020 roku obsługa Parku i Arizona Game and Fish uzgodniły plan kontrolowanego polowania w North Rim.

Jak będzie takie polowanie organizowane?

Wykwalifikowani myśliwi, którzy spełniają wymagania, mogą złożyć wniosek online na początku maja tego roku a następnie wybrana zostanie pula 25 zakwalifikowanych kandydatów. Z tej puli 12 osób zostanie wylosowanych do udziału w polowaniu.

Celem polowania jest zmniejszenie stada o 200 bizonów. Myśliwy musi być w stanie wyciągnąć tuszę bez pomocy środków  zmotoryzowanych. (The hunter must be able to haul the carcass without motorized assistance.)

Polowanie potrwa pięć tygodni jesienią: 20-24 września, 27 października.  1, 18-22 października i 25-29 października. Następne daty zostaną ogłoszone.

Kandydaci zgłaszający się online muszą spełniać następujące kryteria:

-Być obywatelami USA w wieku 18 lat lub starszymi, z ważnym dowodem tożsamości ze zdjęciem.

-Być w stanie opłacić i przejść zbadanie swojej przeszłości i nie mieć w niej naruszeń prawa karnego oraz przypadków okrucieństwa w stosunku do  zwierząt.

-Samodzielnie potwierdzony wysoki poziom sprawności fizycznej.

-Posiadać certyfikat bezpieczeństwa broni palnej i zdać test umiejętności strzeleckich (trzy z pięciu strzałów w 4-calowym kole z odległości 100 jardów).

-Zapewnić własny sprzęt, broń palną, zakwaterowanie, żywność i środki opatrunkowe.

-Być dostępnym przez cały wyznaczony okres polowania.  Osoby fizyczne nie mogą uczestniczyć w więcej niż jednym polowaniu.

Źródło: https://eu.azcentral.com/story/travel/arizona/grand-canyon/2021/04/28/grand-canyon-bison-hunt-signup-2021/4861633001/

Arizona Game and Fish Commission oraz National Park Service pozwolą po raz pierwszy na kontrolowane polowanie na bizony w parku.  Porozumienie osiągnięto pod koniec września 2020 roku. Wykwalifikowani myśliwi mogą ubiegać jesienią 2021 roku o możliwość polowania na ograniczoną liczbę bizonów w wyznaczonym czasie w celu zmniejszenia liczebności stada.

Umowa była opracowywana przez wiele lat, powiedział Scott Poppenberger, kierownik regionalny w Arizona Game and Fish Department.  Ponieważ taka operacja w parku narodowym jest stosunkowo rzadka, wymagało to wielu dyskusji i współpracy.

Zarówno Arizona Game and Fish Commission oraz National Park Service nazywają tę redukcję stada raczej „śmiercionośnym usuwaniem” (lethal removal) niż polowaniem.

„Istnieje silne przekonanie z naszej strony, aby wyjaśniać, że operacja nazwana śmiercionośnym usuwaniem  zwierząt w parku, nie jest polowaniem” – powiedział Scott Poppenberger, uważając, że plan usuwania zawiera znacznie więcej ograniczeń niż dotyczy to polowań dozwolonych w sąsiednim Kaibab National Forest.

Miranda Terwilliger, biolog przyrody z Grand Canyon National Park monitoruje bizony w parku z ziemi i powietrza. Stado liczy od 300 do 500 zwierząt i  wielokrotnie widziała ona jak bizony robią ciekawe rzeczy, w tym wspinają się do kanionu.

„Szczerze mówiąc, chodzą do miejsc, w których ty i ja nie czulibyśmy się komfortowo bez lin”

Ale głównym problemem jest to, że niszczą one zasoby naturalne i kulturowe.  Miranda Terwilliger mówi, że szczególnie zaniepokojone są plemiona indiańskie tradycyjnie związane z Wielkim Kanionem.

„Mają wielkie obawy, wiedząc, że niektóre z ich świętych miejsc są zadeptywane. Bizony tarzają się wśród nich.”

Bizony zadeptują roślinność na swoich szlakach przemieszczania i przy swoich wodopojach oraz kąpieliskach, babrzyskach. Obniżają też wysokość wegetacji poprzez wypas, co niszczy ekosystem.

Scott Poppenberger mówi, że roślinność w niektórych miejscach w parku jest wyniszczona aż do ziemi (down to the dirt) i że duże zwierzęta, takie jak bizony , łosie i jelenie, wymagają z tego powodu aktywnego zarządzania.

W 2017 roku National Park Service przeprowadził ocenę środowiskową, w której za cel postawiono zmniejszenie populacji bizonów w Grand Canyon National Park o 200 osobników. Przyjęte metody obejmowały śmiercionośne usuwanie oraz przeprowadzanie żywych zwierząt.

Park dokonał dwóch transferów żywych  bizonów z North Rim w porozumieniu z InterTribal Buffalo Council, która reprezentuje 69 plemion indiańskich w 19 stanach USA.

„Mamy program nadwyżki bizonów, w ramach którego współpracujemy z gruntami publicznymi, prywatnymi darczyńcami i innymi miejscami, aby przekazać nadwyżkę bizonów plemionom, które chcą budować lub hodować swoje stada ” mówi Megan Davenport, biolog w Radzie Parku.

W 2019 roku Rada przeniosła 31 bizonów z North Rim, północnej części Parku i był to pierwszy przypadek przeniesienia bizonów. Trafiły one do ​​plemienia Quapaw w Oklahomie. W 2020 roku 57 bizonów zostało wysłanych do czterech plemion w Kansas, Nebrasce, Oklahomie i Południowej Dakocie.

„Umowa o przeniesienie bizonów z Parku  jest zawarta na pięć lat, a więc w ciągu najbliższych trzech lat będzie więcej transferów” mówi Megan Davenport.

„Bizony są wybierane w oparciu o względy bezpieczeństwa i zdrowia, związane z transportem dużych zwierząt oraz dynamikę społeczną stada. Starsze bizony, będące przywódcami stad, nie są wysyłane.”

Polowania na bizony odbywają się co roku w sąsiednim do Grand Canyon National Park, Kaibab National Forest.

„Są to polowania bardzo poszukiwane przez myśliwych z całego świata” mówi Scott Poppenberger. „Popyt przewyższa podaż, a pozwolenia są przyznawane w drodze otwartej dla każdego na specjalnej loterii. W 2020 roku Game and Fish Commission wydało 111 zezwoleń i przeciętnie pada na polowaniach od 50 do 70 bizonów rocznie.”

Zezwolenie na takie polowanie kosztuje 1113 USD dla mieszkańców Arizony i 5415 USD dla myśliwych spoza stanu.

Charles Jesse Jones, który sprowadził bizony do Arizony, był znanym farmerem i ekologiem na początku XX wieku oraz służył jako pierwszy strażnik zwierzyny w Parku Narodowym Yellowstone. Jones był odpowiedzialny za sprowadzenie bizona na płaskowyż Kaibab w 1905 roku, krzyżując go z bydłem.

Kiedy około 1908 roku jego firma zbankrutowała, Jones sprzedał pozostałe bizony rezerwatowi Grand Canyon Game Preserve.  W 1926 roku Arizona Game and Fish kupił stado i zaczął nim zarządzać.

Stado żyło w House Rock Valley na Arizona Strip przez dziesięciolecia.  Pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX wieku i na początku lat 2000, zwierzęta rozproszyły się w całym Grand Canyon National Park, prawdopodobnie z powodu suszy i pożarów na ich pierwotnych terenach. Bizony przestały powracać do House Rock Valley około 2010 roku i obecnie pozostają głównie w granicach parku, w jego północnej części North Rim.

Czy te dzisiejsze bizony to faktycznie „beefalo”?

Kiedy Charles Jesse Jones przywiózł bizony do północnej Arizony, wpadł również na pomysł, aby spróbować skrzyżować krowy i bizony.

Cynthia Hartway, biolog z Wildlife Conservation Society, która jest ekspertem w dziedzinie genetyki bizonów, mówi że ​​kiedy pod koniec XIX wieku bizony w Stanach Zjednoczonych były bliskie wyginięcia z powodu polowań, farmerzy chcieli je uratować i przy okazji wyhodować lepsze i silniejsze krowy. Mimo że był to mały i krótki eksperyment, który w większości przypadków zakończył się niepowodzeniem, to w dzisiejszych stadach bizonów pozostają niektóre geny krów.

„W swoich analizach genetycznych potrafię wykryć pozostałości genów z eksperymentów na bydle, ale nie znajdują się one w tych częściach kodu genetycznego, które są odpowiedzialne za cechy fizyczne bizonów” mówi Cynthia Hartway. „To ślady tego, co wydarzyło się 100 lat temu”.

Źródło: https://eu.azcentral.com/story/travel/arizona/grand-canyon/2020/12/14/grand-canyon-2021-bison-herd-reduction-north-rim-hunt/5944964002/

Zdjęcie: National Park Service

Dodaj komentarz