Rafał Chudy doradcą RDLP w Łodzi w sprawie certyfikatu FSC

W dniu 19 kwietnia RDLP w Łodzi wydała oświadczenie w sprawie FSC, nawołując do rezygnacji z kontynuacji certyfikacji FSC w roku 2022. Jednym z powodów jest przekroczony termin odwołania w Assurance Services International (ASI) i jak podaje RDLP w Łodzi – brak informacji zarówno o powodach zwłoki jak i przypuszczalnym terminie rozstrzygnięcia procesu rozpatrzenia skargi. Ponieważ jestem w stałym kontakcie z ASI, pozwolę sobie (bezpłatnie) poinformować i doradzić kierownictwu RDLP w Łodzi kiedy będzie dostępny raport ASI. A także dam małą radę, by nie wychodzić przedwcześnie z FSC. Zapraszam! 


Informacja dotycząca certyfikatu FSC

Całe oświadczenie RDLP w Łodzi dostępne jest tutaj. Cytuję:

“Z przykrością informujemy wszystkie strony zainteresowane certyfikatem FSC dla RDLP w Łodzi, że kolejna instancja zajmująca się naszym odwołaniem od raportu z audytu w 2019 roku nie dotrzymała terminów i procedur postępowania.

14 grudnia 2020 roku złożyliśmy odwołanie od rozpatrywanej przez 477 dni skargi na działania firmy SGS. Kolejna instancja, a więc firma ASI, na rozpatrzenie naszego odwołania miała 90 dni, które już upłynęły. Pozwala nam to twierdzić, że prowadzony przez jednostki powołane przez FSC proces odwoławczy dotyczący rozstrzygania sporów na różnych poziomach – zarówno przez SGS jak i ASI – wobec RDLP w Łodzi realizowany jest wbrew jakimkolwiek zasadom, także względem regulacji wewnętrznych FSC.

Pomimo jasnego określenia maksymalnego czasu rozpatrywania sporów na każdym poziomie na 90 dni (razem 180 dni), obecny czas jego rozpatrywania wynosi już 630 dni, a termin zakończenia jest nieprzewidywalny.

Procedury odwoławcze uniemożliwiają wnioskodawcy – RDLP w Łodzi – jakikolwiek wpływ na przebieg tego procesu, w tym na czas jego trwania, przy jednoczesnym jednostronnym ponoszeniu przez nas wszelkich konsekwencji z tego tytułu wynikających. (może jednak było trzeba zająć się niezgodnościami w terminie? – moje pytanie retoryczne)

Pierwszym skutkiem było zawieszenie certyfikatu z uwagi na przekroczenie terminu rozpatrywania odwołania przez firmę SGS o ponad rok, co uniemożliwiło przeprowadzenie obligatoryjnego audytu w roku 2020. Obecnie prowadzony proces rozpatrywania skargi przez organ drugiej instancji (ASI), do dziś nie został rozstrzygnięty, choć upłynął już termin jego rozpatrzenia. RDLP w Łodzi nie otrzymała żadnej informacji zarówno o powodach zwłoki, jak i przypuszczalnym terminie jego rozstrzygnięcia. Konsekwencje takie jak szkody wizerunkowe i utrata wiarygodności ponoszone są jedynie przez RDLP w Łodzi. Taka sytuacja powoduje nieprzewidywalność, na którą żadna poważna firma nie może sobie pozwolić.

Jako Lasy Państwowe zawsze stawiamy sobie realne wymagania i dbamy o procedury. Skoro nasi partnerzy tego nie robią, to będziemy zmuszeni zrezygnować z takiej współpracy. W związku z powyższym dalsze utrzymywanie tego systemu certyfikacji, działające na szkodę zarówno RDLP, jak i odbiorców drewna, stoi pod wielkim znakiem zapytania. Rozważamy rezygnację z kontynuacji certyfikacji FSC w roku 2022.

Moja korespondencja z ASI

Mój mail z 3 marca 2021 roku (możecie przetłumaczyć w Google translate):

Dear David, 

I read in Polish forestry news that the Regional Directorate of State Forests from Lodz submitted a complaint to ASI. Could you tell me when it is expected that the summary of the finalized complaint investigation report will be published on the ASI website for this case?

Thank you and best regards, 

Rafal Chudy

Odpowiedź z ASI z 15 marca 2021 roku:

Dear Rafal,

Thank you for your continued interest in FSC certification and accreditation processes.
The report will likely be released publically by the end of April.
Best regards,
David

Także odpowiadam RDLP w Łodzi, że raport będzie dostępny POD KONIEC KWIETNIA do wiadomości publicznej i będzie dostępny o tutaj, gdyby pracownicy RDLP w Łodzi jeszcze tego nie wiedzieli. Być może RDLP w Łodzi dostanie go trochę wcześniej.

Rafał Chudy – doradca RDLP w Łodzi…

Oczywiście wszyscy czekamy z zapartym tchem na raport ASI. Niemniej jednak w tym miejscu chciałbym doradzić RDLP w Łodzi, że skoro kierownictwo RDLP w Łodzi było na tyle cierpliwe, aby czekać ponad 400 dni na decyzję w sprawie odwołania, to te dodatkowe 2-3 tygodnie nie powinny zrobić wielkiej różnicy. Pragnę zauważyć, że to właśnie nasz blog Monitor Leśny jako pierwszy opublikował informację o sporze na linii RDLP Łódź a firmą SGS, a także o zawieszeniu certyfikatu FSC na początku 2021 roku. Dzięki tej informacji przedstawiciele przemysłu drzewnego zwrócili się do RDLP w Łodzi w celu wyjaśnienia sprawy. Część odbiorców zrezygnowała z zakupu drewna z terenów zarządzanych przez RDLP w Łodzi, która nie poinformowała swoich klientów o toczącym się sporze i możliwości zawieszenia certyfikatu FSC. 

I dwie małe uwagi:

a) co do RDLP w Łodzi i dbałości o procedury… ocenę pozostawiam Wam moi Drodzy czytelnicy.

>>Mój tata – Jacek Chudy – i krucjata wymierzona przeciwko jego osobie za mojego bloga. (chodzi oczywiście o Wewnętrzną Procedurę Antymobbingową w Lasach Państwowych i złamanie zasady niezależności członków komisji).

>>Do tej pory nie jest znana lokalizacja gniazd bociana czarnego, z którego prowadzona jest transmisja online przez RDLP w Łodzi (informacja od Komitetu Ochrony Orłów). Przypomnę, że na taką transmisje wymagane jest zezwolenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Kontrole stanowisk bocianów czarnych objętych Decyzją RDOŚ z 2019r., które posiada RDLP w Łodzi, nie wykazały w ostatnim sezonie obecności lęgowych bocianów czarnych w leśnictwie Szczawin i leśnictwie Chrośno, nie mogła więc z nich być prowadzona w 2020 r. transmisja. Kontrolę przeprowadził Komitet Ochrony Orłów. 

>>Prasa o Lasach Państwowych – pozwolę sobie zacytować fragment artykułu:

“W najnowszym Newsweeku ukazał się artykuł dotyczący Lasów Państwowych i ich obecnej sytuacji. Co ciekawe dziennikarze odkryli m.in., że dyrektor RDLP w Łodzi w tym roku może wykupić nieruchomość z 95 procentowym rabatem, tak jak w niedawno odkrytej sprawie byłego już dyrektora generalnego LP – Andrzeja Koniecznego.

Nieruchomość, o której mowa jest wybudowana na terenie byłego Leśnictwa Krzemień (Nadleśnictwo Grotniki), które w 2017 roku zostało rozwiązane i podzielone przez nadleśniczego na trzy części. W ten sposób na terenie Leśnictwa Chociszew (sąsiadującego niegdyś z Krzemieniem) znalazły się dwie leśniczówki. Jedną z nich LP mogą sprzedać z 95 procentowym rabatem.

Tak się złożyło, że na sprzedaż postanowiono wybrać wyremontowaną osadę zamieszkałą przez dyrektora Regionalnej Dyrekcji LP w Łodzi – Dariusza Pieniaka, przełożonego Józefa Lipińskiego, nadleśniczego, który podzielił Leśnictwo Krzemień.”

Pewne przesłanki odnośnie zgrzytu na linii RDLP Łódź i procedury daje nam także sam audyt wykonany przez firmę SGS :

>>INFORMACJA Z OSTATNIEJ CHWILII: REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W ŁODZI BEZ CERTYFIKATU FSC!!!

Audytor SGS wówczas napisał:

„Nadleśnictwa nadzorowane przez RDLP w Łodzi używają pestycydu Dursban 480EC, którego substancja aktywna (chloropyrifos) znajduje się na liście FSC środków „wysoce niebezpiecznych”. Pestycyd zastosowano bez wcześniejszego zgłoszenia użycia w warunkach nagłego zagrożenia lub też przy braku zatwierdzonej derogacji.”

b) zamiast rezygnować pochopnie z certyfikatu FSC, najpierw proponowałbym zasięgnąć opinii u przedstawicieli przemysłu drzewnego co o tym sądzą, bo to oni w końcu płacą za drewno z terenu RDLP w Łodzi.

A nie…. chwila, ta opinia już się pojawiła. Czyżby RDLP w Łodzi działało na przekór przemysłowi drzewnemu?

>> Lasy Państwowe zrezygnują z certyfikowania drewna? Producenci mebli alarmują.

Czy może RDLP w Łodzi przeczuwa jaki może być wniosek końcowy rozstrzygnięcia procesu rozpatrzenia skargi w ASI?

>>Zawieszony certyfikat FSC dla RDLP w Łodzi – cyrk trwa dalej…

I na koniec oczywiście polecam się na przyszłość RDLP w Łodzi gdyby były dalsze “problemy” z brakiem komunikacji między RDLP w Łodzi a innymi instytucjami zajmującymi się certyfikacją. Trzeba po prostu napisać maila, wykonać zwykły telefon? Żaden problem, po drugiej stronie też są ludzie. Plus! Tutaj może być to dla wielu zaskoczeniem, ale Ci ludzie nie chcą w żaden sposób nikomu zaszkodzić, nie uparli się żeby zniszczyć RDLP. Ci ludzie muszą polegać na swoich standardach i procedurach, żeby trzymać poziom, i nie sygnować swoim imieniem drewna pochodzącego z miejsc, które tych reguł nie chcą przestrzegać. Pytanie nasuwa się jedno. Czy takie sytuacje indukowane są właśnie przez niedbałość osób w leśnictwach/nadleśnictwach wykonujących wewnętrze kontrole, czy może z braku podstawowej wiedzy z tym związanej? 

Opłata za moje usługi doradcze nie jest mała i wynosi 75 000 złotych, ale dla Was robię to za darmo 🙂 

>>“Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe jako jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej nie posiada przymiotów pozwalających przypisanie jej ochrony z tytułu dóbr osobistych”


Zdjęcie: Premier Mateusz Morawiecki z dyrektorem RDLP w Łodzi Dariuszem Pieniakiem. Źródło: RDLP w Łodzi

Jedna myśl na temat “Rafał Chudy doradcą RDLP w Łodzi w sprawie certyfikatu FSC

 1. Cała ta ” certyfikacja ” – FSC i ASI to wymysł eurokratów i nieuków wyłudzających za sprawą UE
  kasę w sposób nie uwzględniający polskiego leśnego prawa zawartego również w PUL – operatach
  oraz wnioskach hodowli lasu , ochrony lasu oraz użytkowania lasu !
  Podczas mojej 45 letniej pracy w LP – miałem wątpliwą ” przyjemność ” kontaktów
  z tymi euro ekspertami !!!
  Powiem za ” klasykiem ” – ‘ Europejskość to nienormalność ” a od siebie dodam – korupcja . ignorancja , nepotyzm
  oraz BIUROKRACJA kilkakrotnie wyższa niż w LP …
  Darz Bór

Dodaj komentarz