Rosomaki w Skandynawii

Rosomaki w Skandynawii.

Rosomaki w Skandynawii.

Po raz pierwszy przeprowadzona została inwentaryzacja rosomaka na terenie całej Szwecji, w ramach wspólnej inwentaryzacji z Norwegią.
Do tej pory liczono rosomaki tylko w województwach środkowo-północnej Szwecji.

Inwentaryzację przeprowadzono poprzez zbieranie próbek odchodów i sierści rosomaków oraz analizę DNA.
Ogółem zebrano 2292 próbek w których każdy rosomak występował przeciętnie w 3,5 próbki.

Wykazała ona obecność 657 rosomaków w Szwecji i Norwegii, w tym w Szwecji 382 zwierząt, z których 34 osobniki występowały też po drugiej stronie granicy.

Analizy genetyczne stały się decydującym składnikiem inwentaryzacji drapieżników w Szwecji, mówi Maria Hörnell-Willebrand, szef w Viltanalysenheten, wydziału w Naturvårdsverket, urzędu będącego odpowiednikiem polskiej GDOS.

Podobne inwentaryzacje co ta ostatnia z roku 2018 będą przeprowadzane trzy lata z rzędu po to aby uzyskać pewność danych dotyczących wielkości populacji tego drapieżnika.

Zarówno w Szwecji jak i w Norwegii jest to gatunek chroniony, niemniej jednak szkody jakie rosomak wyrządza w gospodarce hodowlanej reniferów powodują ciągły napływ podań o odstrzały ochronne.

Ostatnie takie podanie złożyła przed kilkoma dniami wieś samijska Ruvhten sijte, położona w środkowo-północnej Szwecji, o odstrzał jednego rosomaka, który zabił 5 reniferów.

Urząd Naturvårdsverket odpowiedział odmownie, motywując to małą szkodliwością, z uwagi na posiadanie przez Ruvhten sijte stad reniferów w ilości 2500 sztuk.

Czytając uwagi Samów na temat takich decyzji urzędniczych nietrudno zrozumieć fakt rosnącego kłusownictwa, dotyczącego drapieżników żyjących na terenie samijskiego wypasu reniferów, a jest to prawie 52% powierzchni Szwecji.

W Finlandii żyje około 220-250 osobników https://finlandsnatur.naturochmiljo.fi/artiklar/article-87026-62915-jarven-enstoring-pa-vandring-soderut
i rosomak nie wywołuje tak gorących i ujemnych uczuć jak u szwedzkich Samów.

Jest on również chroniony i w zasadzie traktowany jako zwierzę jedzące głównie padlinę po zdobyczy większych drapieżników.

Zasięg jego występowania rośnie powoli i spotykany jest również na południu Finlandii a więc możliwe że opinia o nim zmieni się, co może doprowadzić do podobnych polowań ochronnych jak w północnej Szwecji.


Zdjęcie: illerifokus

Dodaj komentarz