Rumunia

Rumunia – Lasy poza kontrolą.

Rumunia – Lasy poza kontrolą.

Rumunia przewodniczy w pierwszym półroczu 2019 Radzie Unii Europejskiej i przy tej okazji rumuńska organizacja ochrony środowiska Agent Green i fundacja EuroNatur z Brukseli chce zwrócić uwagę na dewastacje ostatnich większych obszarów lasów pierwotnych w Europie, rumuńskich lasów karpackich zwanych „Intact Forest Landscape” (IFL).

W roku 2017 lasy te zostały ujęte na listę UNESCO’s World Heritage List w czasie pamiętnej z białowieskich protestów sesji UNESCO w Krakowie.
https://www.romania-insider.com/romania-virgin-forests-unesco

Papier wszystko przyjmie, można powiedzieć oglądając poniższe filmy i nawet zakładając iż są w pewnym stopniu stronnicze, bo przekazują w zasadzie zdanie tylko jednej strony, to jednak takie wycinki w parkach narodowych trudno nazwać czymś innym niż dewastowaniem parków a wycinki czymś innym niż łamaniem prawa, tego na papierze, rzecz jasna.

Odpowiedzialność za zarządzanie parkami narodowymi w Rumunii spoczywa na rumuńskich lasach państwowych Romsilva, opisanych przez Eustafor, jak to w takich przypadkach bywa w ładnych i pozytywnych słowach https://eustafor.eu/members/romsilva/

Dwie zasady powinny cechować Romsilva w przypadku gospodarzenia rumuńskich leśników państwowych w parkach narodowych Rumunii.

Pierwsza to ta mówiąca o konieczności zachowania bogactwa biologicznego parków narodowych przy przeprowadzaniu wycinek i prac gospodarczych a druga o absolutnym unikaniu dążenia do zysku ekonomicznego przy podobnych wycinkach.

Filmy pokazują kompromitacje Romsilva w przestrzeganiu tych zasad, choć oczywiście zarówno bogactwo biologiczne jak i zysk ekonomiczny są terminami nadającymi się doskonale do dyskusji naukowych, niemniej jednak naukowcy występujący w filmach nie mają wątpliwości.

Ludzie tzw. prości, pokazani również w tych filmach, wątpliwości nie mają i mówią o austriackich firmach zrębkujacych wszystek pozyskany surowiec na składach leśnych, o nielegalnych wycinkach w parkach narodowych i mieszaniu tak wyciętego surowca z surowcem legalnym, zwykłej, jak mówią, czynności na składnicach wywozowych Romsilva i o podobnych przykładach.

Prawo jest prawem, policja policją, urzędnicy Romsilva urzędnikami Romsilva, korupcja korupcją a życie życiem.

O Rumunii pisaliśmy już na Monitorze leśnym w
https://www.forest-monitor.com/pl/rumunskie-lasy-oczami-szwedow/

oraz w

a ja rok wcześniej na swojej FB stronie pisałem o wkładzie Ikei w zaszczytny pomysł uczenia Rumunów zrównoważonej gospodarki leśnej
https://m.facebook.com/TCiura/posts/1064746610298882

Czy planowane protesty rumuńskich organizacji ochrony środowiska, zbieranie podpisów i wręczenie ich na ręce polityków Rady Europejskiej przyniosą skutek w tym politycznym rumuńskim półroczu?

Zdjęcie: pixabay

Dodaj komentarz