Studia leśne za granicą

Wybierając studia leśne nie jest powiedziane że muszą się one odbyć tylko i wyłącznie w naszym kraju. Wiodące wydziały leśne dzięki podpisanym porozumieniom międzyuczelnianym mają w swojej ofercie również programy studiów leśnych poza granicami kraju. Ten post ma na celu nakreślenie możliwości wyjazdu studentom leśnictwa na przykładzie WL SGGW.


Wydział Leśny SGGW umożliwia swoim studentom trzy programy wyjazdowe:

  1. Erasmus
  2. Euroforester
  3. FIT

Jeżeli chodzi o program Erasmus to istotną kwestią w czasie rekrutacji jest zdanie egzaminu językowego organizowanego przez Biuro Współpracy Międzynarodowej oraz trzymanie się terminów odnośnie składania dokumentów, których jest sporo. Nabór składa się z trzech etapów, a szanse na dostanie się uzależnione są głównie od tego ilu jest chętnych na dane miejsce. Odnośnie SGGW to wymiana w ramach programu Erasmus Mundus obejmuje rocznie ok. 50 osób co stanowi promil w stosunku do wszystkich studentów uczelni. Zakwalifikowane osoby otrzymują dodatkowo stypendium na wyjazd, które wynosi miesięcznie 350 – 500 €, ponadto można się starać o dofinansowanie kosztów podróży. Wyjazd na studia może trwać maksymalnie dwa semestry. Poniższa tabela przedstawia ofertę programową dla studentów Wydziału Leśnego SGGW.

Uczelnia partnerska  Kraj  UG  PG  Doc Liczba miejsc  Język wykładowy Poziom językowy  Uwagi
Universität für Bodenkultur Wien (BOKU)  Austria  X  1  niemiecki/angielski  B2 PG –wybór przedmiotów w jęz. ang. lub niemieckim – należy się zdecydować na jeden język
Universiteit Gent  Belgia  X  1  angielski B2 przedmioty tylko z Faculty of Bioscience Engineering; Gent University nie uznaje

certyfikatów: FCE, CAE, CPE

Czech University of Life Sciences Prague Czechy  X  X  X  2  angielski  B1
 Aarhus University  Dania  X  X  1  angielski  B2 przedmioty tylko z Faculty of Science and Technology
Karelia University of Applied Sciences  Finlandia  X X 1 angielski B1
University of Eastern Finland  Finlandia  X  X  1  angielski  B2
Tampere University of Life Sciences  Finlandia  X  2  angielski  B2
 AgroParis Tech  Francja  X  2  francuski  B2
Universitat Politecnica de Valencia  Hiszpania  X  X X  2  hiszpański  B1  przedmioty tylko z ETSIAMN
 Universidad de Valladolid  Hiszpania  X X 1 hiszpański B1
Wageningen University  Holandia  X  2  angielski  C1 wyjazdy tylko na double degree

– do uzgodnienia z wydziałem; wymagany certyfikat na

poziomie kompatybilnym z CEFR C1

 Kaunas College of Forestry and Environmental Engineering  Litwa  X  X  1  angielski  B2 Umowa w trakcie przedłużania również może być na

Architekturę krajobrazu i Planow przestrzenne (gen. zawiązana na WBIŚ)

 Latvia University of Agriculture  Łotwa  X  X  1  angielski  B2 Umowa w trakcie przedłużania również może być na Hotelarstwo i catering,

Architekturę krajobrazu,

Budownictwo i Inżynierię Środowiska

Eberswalde University for

Sustainable Development (UAS)

 Niemcy  4  8  12  angielski  B2
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg  Niemcy  X  X  X  1  niemiecki  B1
Georg-August-Universität Göttingen  Niemcy  X  X  2  niemiecki  B2
Technische Universität München  Niemcy X  X  1  angielski  B2
Westfalische Wilhelms- Universitat Munster  Niemcy  X  X  1 niemiecki / nieliczne kursy po angielsku
Transilvania University of Brasov  Rumunia  X  X  1  angielski  B1
 Artvin Coruh University  Turcja  X  X  2  angielski  B1

UG – I cykl studiów (licencjackie, inżynierskie)

PG – II cykl studiów (magisterskie)

Doc – III cykl studiów (doktoranckie)

X – z tego cyklu miejsca mogą być wykorzystane przez studentów, suma miejsc musi być zgodna z podaną przy uczelni

Dodatkowo w ramach programu Erasmus można również wyjechać na staż, jednakże konieczne w tej kwestii jest znalezienie instytucji bądź firmy na własną rękę. Osobiście mogę polecić Europejski Instytut Leśnictwa, więcej informacji na ten temat można znaleźć w poście: Gdzie i jak szukać pracę w sektorze leśnym.

Odnośnie programu Euroforester to nabór jest organizowany co roku zwykle jesienią i dotyczy on studiów magisterskich. Kwalifikacja obejmuje test ze znajomości języka angielskiego oraz test z wiedzy leśnej. W moim przypadku dostałem sporo pytań z zakresu Hodowli lasu np. policzenie sadzonek na określoną powierzchnię z ustaleniem więźby sadzenia. Były też pytania z dendrometrii i produkcyjności lasu np. dotyczące wyjaśnienia “mean annual increment” oraz “mean annual growth” wraz z naszkicowaniem zagadnienia na wykresie. Rekrutacja prowadzona jest na wydziale przez przedstawiciela SLU (Swedish University of Agricultural Sciences) i ma bardzo przyjazny charakter, dlatego tym bardziej polecam spróbować. Zakwalifikowane osoby otrzymują stypendium IKEA, które jest wyższe od stypendium oferowanego przez Ersamus Mundus.

Jeżeli chodzi o program FIT (Forest Information Technology) to można na niego aplikować bezpośrednio przez SGGW i niekoniecznie trzeba być studentem tej uczelni, natomiast trzeba ukończyć studia pierwszego stopnia z leśnictwa lub dziedzin pokrewnych. Konieczny jest również certyfikat językowy na poziomie B2, który swoją droga można wyrobić bez większych kosztów startując w programie Erasmus. FIT to dwuletnie stacjonarne studia magisterskie, prowadzone wyłącznie w języku angielskim. Pierwszy semestr odbywa się w Niemczech, drugi w Warszawie, natomiast trzeci i czwarty w zależności od studenta i jego dalszych zainteresowań odnośnie specjalizacji. Omawiany kierunek skupia się głównie na tematyce GIS, programowaniu komputerowym, bazach danych oraz teledetekcji.


Ze swojej strony gorąco polecam jakiekolwiek wyjazdy, czy wymiany uczelniane. Jest to świetne doświadczenie nie tylko związane z poznaniem ciekawych ludzi, ale również nauce języka obcego i zdobywaniu doświadczenia zawodowego.

Dodaj komentarz