Wskaźnik stanu lasu – zapach.

Wskaźnik stanu lasu – zapach. 

Fakt, że las jest wyjątkowo aromatyczny, może oznaczać, że drzewa są zestresowane klimatycznie, wynika z badań przeprowadzonych na Uniwersytecie w Lund.

Terpeny (https://pl.wikipedia.org/wiki/Terpeny) to organiczne zapachy, które wielu z nas lubi i które wzmacniają doznania natury podczas spacerów po lesie. Ale terpeny są również czymś, czego drzewa używają do obrony. Może to dotyczyć obrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wysokimi temperaturami i atakami owadów.

-Nawet jeśli terpeny wydzielające się z drzew mają przyjemny zapach, często oznacza to, że równowaga lasu jest naruszona i że drzewa są w jakiś sposób narażone na stres, który wynika między innymi ze zmian klimatycznych, mówi Thomas Holst , badacz geografii naturalnej i nauki o ekosystemach na Uniwersytecie w Lund, w komunikacie prasowym.
Jest on jednym z uczestników projektu Climb-Forest, https://www.climbforest.eu/about , koordynowanego przez Uniwersytet w Lund i obejmującego około dziesięciu krajów europejskich. Projekt jest finansowany przez UE kwotą 60 mln SEK i jednym z partnerów jest Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

Naukowcy z Lund zagłębili się w to, jak zmiany klimatu wpływają na zapachy drzew.
To, że terpeny w drzewach wzrosły po suszy w 2018 roku, jest jasne, mówi Thomas Holst.
-Kornik drukarz stał się znacznie bardziej aktywny w swoich atakach na las, atakach, które spowodowały, że zestresowany las znacznie zwiększył swoją obronę przy pomocy wydzielania terpen.

Naukowcy uważają za możliwe, że emisje terpenów przyczyniają się do powstawania większej liczby cząstek w powietrzu, co w końcu powoduje powstanie chmur.
-Wtedy może powstawać proces samoregulujący, w którym cieplejszy klimat powoduje, że drzewa uwalniają więcej zapachów, co z kolei prowadzi do zwiększonego tworzenia się chmur, a w następnym etapie przyczynia się do ochłodzenia klimatu, mówi Adam Kristensson, fizyk jądrowy i badacz aerozoli na uniwersytecie w Lund oraz koordynator projektu europejskiego.

-Ale terpeny i las nie mogą same rozwiązać problemów klimatycznych. Najwyższym priorytetem jest nadal redukcja emisji gazów cieplarnianych z paliw kopalnych.

W innej części projektu badawczego bada się, w jaki sposób zręby zupełne wpływają na równowagę gazów cieplarnianych w ekosystemie. Adam Kristensson uważa, że zręby zupełne, na dużych obszarach, mogą prowadzić do utraty przez system ekologiczny zmagazynowanego dwutlenku węgla i zmniejszenia bioróżnorodności.
-Tego typu wylesione grunty stanowią wyzwanie zwłaszcza dla szwedzkiego leśnictwa i w ramach projektu badamy, jak duży jest ich wpływ i jakie alternatywy można zastosować, mówi.
Według Adama Kristenssona alternatywą mogłyby być cięcia typu gniazdowego, w szachownicę, z wycięciem niektórych obszarów i pozostawieniem innych.

Tutaj naukowiec ze specjalnością fizyka jądrowa korzysta z badań instytutu leśnego Skogforsk, który o zrębowej metodzie szachownicy pisał kilka lat wcześniej (https://www.skogforsk.se/kunskap/kunskapsbanken/2018/ar-schackrutor-ett-bra-drag/
cytuję: „Wynik pokazuje, że metoda jest alternatywą dla tych, którzy chcą korzystać ze swojego lasu bez przeprowadzanie zrębów zupełnych. Chociaż kosztuje ona więcej niż konwencjonalny zrąb zupełny (z badania wynika, że ​​koszt operacyjny jest wyższy o 15%), to ekonomicznie jest korzystna w porównaniu z metodą blädning (wybieranie z drzewostanu drzew najlepszych pod względem jakości i ceny, TC), która jest droższa o 28% od pozyskania zrębowego.
Ponadto wzrastają warunki biologiczne do stworzenia i utrzymania lasu mieszanego”.

Metody szwedzkiej bezzrębowej gospodarki leśnej, w tym m.in. rębni gniazdowej w kratkę szachową, opisaliśmy również na Monitorze leśnym w https://www.forest-monitor.com/pl/hyggesfritt-skogsbruk-czyli-szwedzka-gospodarka-bezzrebowa-czym-ona-jest-w-praktyce/o

Aby przeciwdziałać zmianom klimatycznym, UE postanowiła zasadzić trzy miliardy drzew na dawnych gruntach rolnych, ale naukowcy biorący udział w projekcie mają wątpliwości, czy to dobry pomysł.
Adam Kristensson mówi, że lasy łatwiej pochłaniają światło słoneczne niż ziemia, na której posadzone są drzewa i nowy las może zatem przyczynić się do wzrostu ocieplenia. Oznacza to, że pozytywny efekt absorpcji dwutlenku węgla przez las występuje tylko wtedy, gdy las może rosnąć przez kilka dziesięcioleci.
-Ograniczenie zmian klimatu poprzez uprawę lasów na terenach, które wcześniej nie były gruntami leśnymi, nie jest szybkim rozwiązaniem.

To co mówi fizyk jądrowy na temat sadzenia lasów, jest prawdą, ale prawdą nie wymagającą większej wiedzy niż umiejetność posługiwania się Google. Wystarczy wpisać hasło „ograniczenie zmian klimatu, sadzenie lasu” i artykułów analizujących ten temat z różnych punktów widzenia oraz w ciągu wielu lat, jest mnóstwo.

Pisałem zresztą sam o tym w https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=413911397539478&id=100067618634571

Naukowcy z Uniwersytetu w Lund są odpowiedzialni za modelowanie w ramach projektu Climb-Forest i jest to ważna część zdobywania większej wiedzy na temat wpływu zmian klimatu na las.
-Dane pomiarowe dotyczące powietrza i atmosfery, dotyczące reakcji przyrody na zmiany klimatu i leśnictwa człowieka, pozwalają tworzyć modele, które zwiększają naszą wiedzę o tym, jak różne parametry wpływają na klimat i pozwalają przewidywać zmiany klimatu – mówi Adam Kristensson.

I dodaje:
-Mamy nadzieję, że dzięki wiedzy eksperckiej krajów uczestniczących, modelowaniu i współpracy z przemysłem leśnym, projekt przyczyni się do powstania nowych metod i rozwiązań dla zrównoważonego leśnictwa w Europie zarówno w perspektywie krótko-jak i długoterminowej oraz zwiększy zaangażowanie w ochronę starych lasów.

Mówi on również:
-Istnieje różnica między lasem sadzonym a starszym lasem naturalnym i lasem pierwotnym. Puszcza zawsze była nietknięta, a las naturalny to las, któremu pozwolono rosnąć w niezmienionej formie przez ponad 150 lat. Te tak zwane starodrzewy zgromadziły duże ilości dwutlenku węgla w roślinności i glebie, dwutlenku węgla, który znika z lasu, jeśli jest wycięty, a następnie jest uwalniany szybciej lub wolniej, w zależności od tego, jak drewno używane jest po ścince.

Las zaczyna być tematem popularnym, na temat którego zaczynają się wypowiadać nawet fizycy, w ramach interdyscyplinarnych projektów podobnych do Climb-Forest.

Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że Adam Kristensson, researcher in aerosol physics, wchodząc przy okazji swoich aerosol physics badań, w modny i na czasie temat lasu, wygłasza banalne i naukowo poprawne politycznie opinie na temat lasu, gospodarki leśnej i zapobieganiu zmianom klimatu poprzez zachowanie lub użytkowanie lasów. Opinie, które powtarzane są w licznych artykułach na sieci.

Projekt Climb-Forest, sądząc z nazwy, chce przenieść naszą wiedzę o lesie, klimacie, bioróżnorodności i gospodarce leśnej na wyższy poziom.

Jaki?

Sądząc z wypowiedzi Adama Kristenssona, tych poza aerozolowych, poziom ten ma zadowolić przemysł leśny, zrównoważoną gospodarkę leśną, ochronę starych lasów i bioróżnorodność, a wszystko po to, aby ratować klimat.

Amen.
Kolejny projekt z przedstawicielami szwedzkiej naukowej poprawności politycznej. Nie wychylać się i nie narażać się nikomu.

Mam nadzieję, że uczelnie z innych krajów, w tym moja stara Alma Mater, będą co najmniej lekko niepoprawne i w swoich opiniach leśnych opierać się będą na naukowych badaniach leśnych, a nie badaniach aerozoli oraz wiedzy z Google, jako indeksu wiedzy o lesie.

Źródła: https://www.forskning.se/2022/11/15/stressade-trad-andrar-doft/#

https://www.skogen.se/nyheter/stressade-trad-kan-sprida-valdoft

https://www.lth.se/article/klimatsessad-skog-aendrar-doft/

https://bg.copernicus.org/preprints/bg-2022-125/

Zdjęcie: skogen

Dodaj komentarz