wykorzystanie skaningu laserowego do określania jakości dróg

Wykorzystanie lotniczego skaningu laserowego w kontroli jakości dróg leśnych

Drogi leśne odgrywają bardzo ważną rolę w wielu operacjach w leśnictwie. Ich dobra jakość jest konieczna, aby zapewnić efektywny transport maszyn oraz produktów leśnych. Naukowcy z Uniwersytetu ze Wschodniej Finlandii (UEF) użyli danych z lotniczego skaningu laserowego (ang. Airborne Laser Scanning (ALS)), do określenia jakości powierzchni dróg leśnych wraz z ich systemami odwadniania. Czytajcie dalej!


Zanim przeprowadzono analizę danych z ALS, stan dróg leśnych został określony w sierpniu 2013 poprzez badania terenowe. Drogi leśne były oceniane w ośmiu kategoriach, a następnie kwalifikowane jako: słabe, satysfakcjonujące lub dobre.

>>CZYTAJCIE RÓWNIEŻ: Jak zachowują się drzewa wzdłuż szlaków zrywkowych i dlaczego ZHL można wyrzucić śmiało do kosza?

Następnie naukowcy wykorzystali dane pochodzące z lotniczego skaningu laserowego, zebrane z wysokości około 600 metrów nad poziomem terenu. Pomiarów dokonywano przez system skaningu laserowego Optech ALTM Gemini w 2009 roku. Aby zakwalifikować daną drogę do danej kategorii, w analizie wykorzystano różne rozdzielczości (od 0.2 do 0.5m) oraz liczne narzędzia do określenia stanu dróg takie jak: właściwości hydrologiczne, standaryzowany indeks podwyższenia (ang. standardize elevation index), czy topograficzny indeks pozycji. Dla wyjaśnienia topograficzny indeks pozycji jest oparty na analizie otoczenia punktu w zadanej odległości. Dysponując obliczoną wartością tego indeksu w otoczeniu oraz wartościami spadków, analityk jest w stanie dokonać klasyfikacji terenu ze względu na orografię i wyodrębnić takie formy terenowe, jak: szczyty, stoki, czy doliny.

>>CZYTAJCIE RÓWNIEŻ: Polskie drogi leśne.

W analizie danych ALS, jakość dróg była głównie związana z powierzchnią ścieralną drogi, płaskością oraz z indeksem pozycji topograficznej.

Wyniki okazały się dość pozytywne. Dla wszystkich analizowanych rozdzielczości otrzymanych z lotniczego skaningu laserowego, powierzchnia dróg była poprawnie sklasyfikowana jakościowo w 66%, a rowy wodne w 60%.

>>CZYTAJCIE RÓWNIEŻ: Drogi leśne w Szwecji i w Polsce, porównania i dylematy.

W artykule naukowcy zaznaczyli, że do tej pory narzędzia lotniczego skaningu laserowego były mało wykorzystywane do oceny dróg leśnych, jednakże istnieje cała gama metod i technik, które bez problemu mogą być zaadoptowane w badaniach infrastruktury leśnej. Analiza zebranych danych potwierdziła, że użycie danych z lotniczego skaningu laserowego może dostarczyć informacji na temat jakości dróg leśnych oraz ich systemów odwadniających.


Źródło: Kiss K., J. Malinen, T. Tokola. Forest road quality control using ALS data. Can. J. For. Res. 45: 1636–1642 (2015).

Zdjęcie tytułowe. Tej drodze przydałaby się taka analiza. Autor zdjęcia: Rafał Chudy

Dodaj komentarz