Czy Lasy Państwowe wspierają polską gospodarkę drzewną?

Czy Lasy Państwowe wspierają polską gospodarkę drzewną?

Tak w każdym razie twierdzą na swojej stronie sieciowej https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/lasy-panstwowe-wspieraja-gospodarke-drzewna.

Cytuję:

„Lasy Państwowe są zmuszone przeciwstawić się kłamstwom i manipulacjom nt. gospodarki drewnem. Wbrew intencjonalnie rozpowszechnianym opiniom ceny drewna w Polsce nie odbiegają od poziomu europejskiego, a system sprzedaży zapewnia stabilne zasady działania przemysłu i konkurencyjność.”

To początek artykułu, a koniec?

Cytuję:

„Działania leśników nie są nastawione na maksymalizację zysków. Przede wszystkim zależy nam na zbilansowaniu kosztów prowadzenia zadań nałożonych na nas przez polskie prawo. To prowadzenie gospodarki leśnej, udostępnianie lasów i ich ochrona. Faktyczne koszty bezpośrednie ochrony polskich lasów to ok. 500 mln zł. Jeśli doliczyć wyższe koszty proprzyrodniczych metod gospodarowania i koszty pracy – ta kwota urośnie kilkukrotnie.”

No cóż, CILP zatrudnia dziennikarzy umiejących tworzyć atmosferę i ton urażonej niesłusznymi zarzutami nieskazitelnej i bezinteresownej organizacji, stojącej na straży udostępniania oraz ochrony polskich lasów państwowych. 

A drewno? Utyskiwania na wysokie ceny, system sprzedaży, odsetek surowca kierowany na aukcje to tylko gra rynkowa budująca fałszywy obraz polskiego leśnictwa, twierdzą Lasy Państwowe.

W celu uzyskania przez przemysł drzewny niższych i korzystniejszych cen.

Cytuję:

„Tymczasem średnie ceny drewna są na analogicznym poziomie, jak w całej Europie”…

„Aktualnie (lipiec 2023) średnia cena metra sześciennego drewna sprzedawanego przez Lasy Państwowe wynosi 311 zł. (818 SEK – TC). W przypadku wielu sortymentów obserwowane są spadki cen. Za popularny surowiec sosnowy o symbolu S2A (10% całkowitej oferty), służący do wyrobu papieru, płyt, który jesienią ub. roku kosztował ok. 400 zł (1052 SEK – TC) w lipcu płacono 234 zł. ( 615 SEK – TC)

Zamiennik: PLN – SEK, 2,63)

Artykuł zawiera również tematykę wartości certyfikatów, FSC, odrzucanego przez Lasy Państwowe oraz PEFC, wynoszonego pod niebiosa. To moim zdaniem, jest błędnym podejściem, na które nigdy nie zdecydowałby się szwedzki przemysł leśny, ale ja chciałbym tutaj ograniczyć się do tematyki cen i porównać polskie ceny drewna ze szwedzkimi.

W maju pisałem o polskich drzewiarzach i kupcach drewna szukających surowca w Szwecji https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02Q7A3x6p9t2YAkRun9ejbv8yg1QRVSbmZSV54dN69EmoofVefxMXesEreNqyj9GUxl&id=100067618634571

Jedną z przyczyn ich przyjazdu do Szwecji były trudności z nabyciem surowca w Polsce.

„Nie możemy polegać wyłącznie na dostawach z lasów państwowych.  To szkoda, ale tak teraz jest.” mówił  Rafał Gruszczyński.

Kształtowanie cen drewna w Polsce opisane jest w cytowanym wyjaśnieniu Lasów Państwowych i dotyczy sprzedaży około 40 mln m3 surowca. Lasy prywatne dostarczają chyba około 2 mln m3.

Dobrym uzupełnieniem informacji pana Gzowskiego z LP jest blog https://bizblog.spidersweb.pl/lasy-panstwowe-handel-drewnem, który wymienia założenie nowego serwisu handlu drewnem, jak i przypomina o minimalnej cenie surowca drzewnego, ustalonej na drugie półrocze 2023 przez LP, w wysokości 269 zł (707 SEK – TC), dodając, że nowy serwis nie będzie miał cen minimalnych.

Mamy więc wymienionych kilka polskich cen i można zastanowić się jak wyglądają odpowiednie ceny w Szwecji, jako przedstawicielki północnej Europy.

Od razu trzeba powiedzieć, że nie ma tutaj monopolu lasów państwowych w sensie ustalania przez państwowy szwedzki Sveaskog obowiązujących cen na drewno. Szwedzki przemysł leśny, czyli kupcy, oferują różne ceny dla właścicieli lasów.

Właściciele lasów są też często współwłaścicielami przemysłu leśnego, jak np. wspomniany państwowy Sveaskog (tartaki), koncerny leśne SCA, Stora Enso czy Holmen i wiele mniejszych. Dalej mamy zrzeszenia leśne, np. największe Södra, w południowej Szwecji, które również posiadają tartaki i fabryki ścieru drzewnego.

Wszyscy ci kupcy, również zrzeszenia leśne, skupują poza tym surowiec drzewny od prywatnych właścicieli lasu, posiadających ponad połowę szwedzkich lasów.

(Szwedzki las produkcyjny, poza terenami formalnie chronionymi – 22,167 mln ha.
Fizyczni właściciele prywatni – 11,611 mln ha. Skogsdata 2023)

Istnieje więc konkurencja cenowa na wewnętrznym szwedzkim rynku drewna.

Przejdźmy do cen, aby porównać z polskimi.

(Cenniki Skogsstyrelsen dotyczą cen loco skład przy drodze.)

Szwedzka Agencja Leśna, Skogsstyrelsen, podaje statystykę krajową za I kwartał 2023: https://www.skogsstyrelsen.se/statistik/statistik-efter-amne/rundvirkespriser/

Ceny za drewno tartaczne wzrosły o 1% w stosunku do roku 2022, a za drewno stosowe (papierówka) o 4%.

Ceny podawane są w m3 fub, czyli pomiar w stosie, odliczając powietrze, bez kory. Pomiar dokonywany jest przez zrzeszenie brakarzy Biometria, u odbiorcy.

Dłużyc tartacznych tutaj nie ma i ogólnie biorąc długość surowca tartacznego wynosi od 368 cm do 552 cm lub 608 cm. Kupiec decyduje o pożądanej długości.

Średnie, krajowe ceny za surowiec drzewny:

Tartaczny św – 652 SEK (247 PLN)

Tartaczna so – 603 SEK (229 PLN)

Stosowe, św – 448 SEK (170 PLN)

Stosowe, brz – 456 SEK (173 PLN)

Dodaję również, dla porównań linki do kilku aktualnych cenników:

-Państwowy Sveaskog, kilka regionów w kraju https://www.sveaskog.se/for-skogsagare/virkespriser/

-Zrzeszenie leśne Södra – https://www.sodra.com/sv/se/skog-medlem/skogsbruk/salja-virke/virkespriser

Cennik w zależności od regionów.

(Leveransvirke – drewno przy drodze, timmer – drewno tartaczne, klentimmer – cienkie tartaczne, massaved – stosowe, papierowka, bränsleved – opał, gran – świerk, tall – sosna, löv – liściaste)

Holmen Skog  https://www.holmen.com/sv/skog/tjanster/salja-virke/#id462_Affarsformer

Patrz prislistor.

Zamiennik – SEK/PLN  – 0,38

Tutaj mamy oddzielną, najczęściej spotykaną formę sprzedaży (kupna) drewna – avverkningsuppdrag czyli kupiec płaci za surowiec organizując i opłacając prace zrębowe. (https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Avverkningsuppdrag)

Södra ma również cenniki z avverkningsuppdrag jak i, co jest nietypowe w Szwecji, ale typowe w Finlandii, cenniki z pomiarem przez harwester.

To było kilka przykładów i cenników na sieci można szukac wpisując hasło „virkespriser prislistor”.

Porównania szwedzkie niezupełnie odpowiadają twierdzeniom Lasów Państwowych o ich analogicznym poziomie średnich cen jak w całej Europie.

Szwedzkie ceny są niższe, jak widać z przykładów znacznie niższe,ale porównania cennikowe byłyby sprawiedliwsze, dlatego je prezentuję i pozostawiam do analizy dla polskich drzewiarzy i kupców drewna.

Ja myślę, że ich niedawny przyjazd do Szwecji zaowocuje transakcjami handlowymi.

Życzę powodzenia.

Czytaj również:

https://www.forest-monitor.com/pl/lasy-panstwowe-kontroluja-ceny-drewna/

https://www.forest-monitor.com/pl/konflikt-polskiego-drzewiarza-z-polskim-lesnikiem/

https://www.forest-monitor.com/pl/konflikt-szwedzkich-wlascicieli-lasu-ze-szwedzkim-przemyslem-lesnym-ceny-surowca/

Zdjęcie: pixabay

 

 

 

Dodaj komentarz