Dolary z Ottawy mogą uratować stary las.

Dolary z Ottawy mogą uratować stare lasy.

Dolary z Ottawy mogą uratować stare lasy.

Koalicja działaczy na rzecz ochrony przyrody apeluje do rządu Kolumbii Brytyjskiej, B.C. o wykorzystanie funduszy federalnych, aby zakończyć nową wojnę w lasach na wyspie Vancouver, uchronić stare lasy i wyznaczyć cele dla zagrożonych ekosystemów, pisze National Observer.

Ken Wu, dyrektor wykonawczy Sojuszu Zagrożonych Ekosystemów, https://www.endangeredecosystemsalliance.org/ powiedział, że premier John Horgan z New Democratic Party of British Columbia (BC NDP) powinien wykorzystać fundusze federalne i dostosować się do krajowych oraz międzynarodowych inicjatyw, aby wyznaczyć cele w zakresie ochrony ważnych obszarów lądowych i morskich.

„To przełomowy plan. Prowincja może wykorzystać federalne pieniądze, aby uratować te obszary, jeśli Horgan zdecyduje się to zrobić. Rząd B.C. powinien przyjąć cele Kanady dla obszarów chronionych i zachować co najmniej 25 procent jej żywotnych ekosystemów lądowych i morskich do 2025 roku i 30 procent do 2030 roku”.

Obecnie 15% terenów lądowych Kolumbii Brytyjskiej jest obszarami chronionymi prawnie, w porównaniu do 13 procent w całej Kanadzie. Kanada zobowiązała się do podwojenia chronionych obszarów lądowych do 25% do roku 2025 i dołączyć do 60 krajów, w tym USA i Meksyk, chroniących 30%, w roku 2030.

„Reszta świata prowadzi intensywne prace nad rozszerzeniem chronionych i zagrożonych ekosystemów i B.C. powinna pójść w te ślady oraz jednocześnie chronić swoje najcenniejsze  lasy, zwłaszcza że prowincja szczyci się największą różnorodnością ekologiczną w kraju.” mówi Jen Wu. “Uczestnictwo B.C. ma kluczowe znaczenie dla spełnienia przez Kanadę zobowiązań krajowych i międzynarodowych dotyczących obszarów chronionych.”

„Rządowi B.C. NDP przekazano właśnie klucze do zapewnienia ochrony większości najbardziej zagrożonych starych lasów w prowincji” stwierdził TJ Watt z Ancient Forest Alliance, mówiąc o wykorzystaniu istniejących funduszy federalnych do ochrony starych lasów.

W ostatnim budżecie Ottawa odłożyła 3,3 mld dolarów (10,06 mld zł) na ochronę lądu i mórz, dodając 2,3 mld dolarów (7,01 mld zł) na obszary lądowe. Część przeznaczona dla B.C. prawdopodobnie wyniosłaby od 200 do 300 mln dolarów (610 mln do 915 mln zł) co znacznie przyczyniłoby się do ochrony najcenniejszych starych lasów w Kolumbii Brytyjskiej.

Fundusze federalne pojawiają się w momencie gdy Vicky Husband, znana w B.C. działaczka ochrony przyrody otrzymała zarówno Order Kanady, jak i Order B.C. za swoją pracę na rzecz ochrony starych lasów przez ponad 40 lat.

„W tej chwili B.C. NDP jest naciskany przez obywateli w całej prowincji i poza nią o natychmiastowe moratorium na wycinkę ostatnich pozostałych i najbardziej zróżnicowanych biologicznie lasów. Ta presja na zmiany obejmuje również wsparcie dla Pierwszych Narodów, które chcą chronić krytyczne stare lasy na swoim terytorium” mówi ona. (https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Tubylcze_ludy_Kanady)

„To niezwykle ważne aby przeznaczyć znaczną część funduszy na obszary chronione rdzennych mieszkańców, plany zagospodarowania przestrzennego Pierwszych Narodów oraz wykup terenów prywatnych aby przeznaczyć je na cele ochrony. Ponadto prowincja powinna wspierać społeczności B.C. zależne od dochodów z gospodarki leśnej poprzez zapewnienie finansowania zrównoważonego rozwoju gospodarczego Pierwszych Narodów w powiązaniu z nowo chronionymi obszarami, poprzez zachęty i przepisy w celu zwiększenia wartości dodanej w gospodarce leśnej, stworzenia drugiego wzrostu w przemyśle leśnym i zapewnienia sprawiedliwej transformacji dla starszych pracowników leśnictwa w B.C.”

Chociaż fundusze federalne nie uratują wszystkich starych lasów Kolumbii Brytyjskiej, to mogą uchronić obszary budzące niepokój i pomóc w zakończeniu blokad i protestów, takich jak te trwające obecnie na południowej części Vancouver Island, w Fairy Creek, mówi TJ Watt, działacz   Ancient Forest Alliance.

Autorka: Rochelle Baker / Local Journalism Initiative / Canada’s National Observer

Kanadyjski plan ochrony starych lasów oparty o środki finansowe dla rejonów zależnych od gospodarki leśnej pasuje jak ulał do europejskich warunków. W warunkach szwedzkich nawet do Saamów, w warunkach polskich do Bieszczad, Pogórza Przemyskiego, Puszczy Białowieskiej czy innych regionów.
No i jak widać europejski Nowy Zielony Ład bynajmniej nie jest wyjątkowy w skali świata. 

Czytaj również: https://www.facebook.com/231387893924894/posts/1253190458411294/?d=n

Zdjęcie: TJ Watt. Rachel Ablack z Ancient Forest Alliance i Ken Wu z Endangered Ecosystems Alliance siedzą obok pnia ściętego drzewa giganta w B.C. O gatunkach takich drzew pisaliśmy w http://www.forest-monitor.com/pl/ancient-forest-stary-las/

Jedna myśl na temat “Dolary z Ottawy mogą uratować stare lasy.

  1. Lasów Państwowych po rządach obecnych władz wyzbytych moralności, podstawowych wartości już nic nie uratuje. Ostatnie lata to zabicie w tej organizacji resztek solidarności zawodowej. Dostanie się do władzy ludzi nastawionych na własne korzyści, niszczących wszystkich i wszystko w dla pokazania swojego wybujałego JA. Smutne to ale trudno.

Dodaj komentarz