Gospodarka leśna a dygitalizacja. Rewolucja cyfrowa. 1.

Gospodarka leśna a dygitalizacja. Rewolucja cyfrowa. 1.

W leśnictwie trwa rewolucja cyfrowa, pisało szwedzkie czasopismo Skogsvården już w roku 2018.

„Tradycyjne sposoby pracy są kwestionowane dzięki nowoczesnym technikom gromadzenia danych, niskim kosztom obsługi dużych ilości danych i inteligentnym sposobom łączenia informacji z różnych źródeł.

-Jesteśmy w trakcie cyfryzacji. Zmiany nadchodzą cały czas, zarówno w lesie, jak iw życiu codziennym, mówi Erik Willén, kierownik procesu dygitalizacji w instytucie leśnym Skogforsk.

Skogforsk prowadzi kilka wizjonerskich projektów, w których dane z satelitów, skanerów laserowych i harwesterów  są wykorzystywane do zwiększania wydajności, rentowności i ochrony środowiska w leśnictwie.

Łącząc dane z różnych źródeł, można stworzyć nowe inteligentne wsparcie decyzji.

Ważnym obszarem rozwoju jest planowanie odnowień lasu, gdzie wymagana jest dziś stosunkowo duża ilość ręcznej pracy w terenie. Skogforsk bada możliwości automatyzacji, łącząc dane z harwesterów o ściętym lesie z informacjami geograficznymi uzyskanymi z lotniczego skanowania laserowego.

Informacje dotyczące m.in. topografii zrębu, wilgotności gleby i ewentualnych ataków zgnilizny korzeniowej w lesie, który został wycięty, mogą być wykorzystane we wspomaganiu decyzji w celu przedstawienia sugestii, które gatunki drzew, rodzaje roślin i ich liczba, powinny zostać posadzone w następnym pokoleniu lasu.

(Tutaj już samo słowo zgnilizna korzeniowa daje spore informacje o szwedzkiej gospodarce leśnej i pisaliśmy o tej pladze w https://www.forest-monitor.com/pl/czy-wlasciwie-wydajemy-pieniadze-na-zwalczanie-zgnilizny-korzeniowej/, TC)

-W następnym etapie mógłby sam system zamawiać rośliny, tworzyć logistykę transportu roślin i tworzyć mapy do prac odmładzających, mówi Erik Willén.

Kolejnym elementem układanki, który według Erika Willéna będzie miał ogromne znaczenie dla cyfryzacji leśnictwa, są nowe satelity Galileo.

-Zapewniają lepsze określanie pozycji w lesie niż poprzednie systemy satelitarne. Może to oznaczać na przykład, że potrzeba oznaczenia w terenie obszarów obszarów wartych ochronie, będzie mniejsza lub zniknie, co skutkowałoby dużymi zyskami w wydajności pracy. Kiedy pozycjonowanie harwestera staje się bardziej precyzyjne, to sama maszyna może zasygnalizować, że zbliża się do chronionych pomników kultury materialnej lub obszaru o wysokich walorach przyrodniczych.

Wielu ma nadzieję, że drony będą mogły przyczynić się do usprawnienia gospodarki leśnej.

Erik Willén uważa, że ​​przede wszystkim ułatwiają komunikację między podmiotami zajmującymi się leśnictwem.

Ponieważ latają na małej wysokości i pokrywają stosunkowo małe obszary, często nie zapewniają wystarczającego przeglądu, aby służyć jako wsparcie przy podejmowaniu decyzji.

-Do tej pory nie widzimy, żeby drony zapewniały dużą wydajność wspomagania, bo w wielu przypadkach trzeba jeszcze wyjść i popatrzeć na las. Ale dzięki dronowi, który sam lata i zbiera dane między drzewami na obszarze wyznaczonym przez operatora, praca mogłaby być bardziej wydajna. Taki projekt jest realizowany pod kierownictwem Skogforsk.

-Z drugiej strony drony mogą mieć dużą wartość w komunikacji między firmami leśnymi a właścicielami lasów lub w kontekście edukacyjnym: czy wycinać tu czy tam? Tak wyglądało to przed i po ścięciu; tutaj zrywaliśmy drewno a tam powinniśmy to robić; dodaje  Erik Willén.

Staffan Mattsson, kierownik ds. rozwoju w Skogssällskapet, Forest Society, uważa, że ​​właściciele lasów odniosą duże korzyści z postępującej cyfryzacji leśnictwa. Zaletą może być lepsza kontrola nad swoją własnością leśną.

-Zainteresowani będą mogli lepiej poznać miąższości drewna na swojej posesji i prognozy wielkości wycinki; gdzie można jeździć maszynami w zależności od wilgotności gleby; gdzie należy brać pod uwagę walory przyrodnicze i kulturowe lasu; gdzie są najlepsze warunki dla gospodarki łowieckiej i wiele więcej. Cyfryzacja doprowadzi również do zwiększonych możliwości automatyzacji, na przykład podczas wyszukiwania i planowania działań gospodarczych, a także podczas ich aktualizowania i monitorowania, mówi.

Uważa on, że ​​dygitalizacja ułatwi również bezzrębową gospodarkę leśną. Dzisiejszy sposób podziału i opisu lasów opiera się na gospodarce zrębami zupełnymi (traktskogsbruk), gdzie las dzieli się na jednorodne drzewostany i średnie wartości dotyczące liczby drzew, średnica i wysokość drzew są podstawą decyzji o metodach pracy.

W bezzrębowej gospodarce leśnej istnieje potrzeba większej ilości  informacji o wysokiej rozdzielczości, które będą opisywać zmienności w obrębie drzewostanu, ponieważ nie można polegać na dotychczasowych opisach wartości średnich.

-Powinno to być łatwiejsze do osiągnięcia dzięki nowoczesnym technikom teledetekcji, mówi Staffan Mattsson.

Informacje o lesie zbierane są za pomocą wielu różnych technik. Oto kilka przykładów:

Zdjęcia satelitarne są cenną pomocą zarówno w przeglądzie, jak i szczegółowym planowaniu. Zdjęcia są robione często i dostarczają aktualnych informacji.

Lotnicze skanowanie laserowe wykonywane na polecenie Lantmäteriet (odpowiednik polskiego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, TC) skanował laserowo Szwecję za pomocą samolotów w latach 2009-2015, a nowy skaner rozpoczął się w 2018 roku i zakończony zostanie w roku przyszłym. Informacje te są wykorzystywane w danych o lasach i modelach terenu. Technologia dostarcza precyzyjnych informacji o wysokości drzew, miąższości drewna i poziomie wód gruntowych. Jednym z obszarów zastosowania są cyfrowe mapy wilgotności gleby, gdzie model terenu ze skanu laserowego służy do obliczenia poziomu wód gruntowych. Obszary, w których woda gruntowa znajduje się blisko powierzchni gruntu, zaznaczono na niebiesko i tam ryzyko powstania kolein podczas przejazdu z ładunkiem drewna jest wysokie.

Drony z kamerami mogą służyć do przeglądu obszaru leśnego, na przykład po przejściu huraganu.

Harwestery zbierają dane o ściętych drzewach i informacje są wykorzystywane na przykład do raportowania produkcji, automatycznego monitorowania trzebieży, prognozowania plonów pozyskania z podobnych drzewostanów i nie tylko.”

Źródło: https://www.skogssallskapet.se/kunskapsbank/artiklar/2018-09-21-digital-revolution-i-skogsbruket.html

Zdjęcie: Trimble TX8 (dane tworzące ten obraz zostały zebrane przy użyciu naziemnego skanera laserowego Trimble TX8. Skaner zbiera milion pomiarów 3D na sekundę, a obraz ten składa się z dwunastu milionów punktów 3D.)

Dodaj komentarz