cop25

Madrycki COP 25 a szwedzka branża leśno-drzewna.

Madrycki COP 25 a szwedzka branża leśno-drzewna.

Ikea

Inwestujemy ponad 2 mld kr (800 mln zł) w przyspieszenie prac związanych z naszym celem stania się klimatycznie neutralnym do roku 2030, mówi szef Inter Ikea Group, Torbjörn Lööf.

  • Dotyczy to zmniejszenia wydalania CO2 poprzez używanie tylko energii odnawialnej w produkcji mebli i dotyczy to również produktów zawierających np. metal, szkło, ceramikę. Mamy około 1000 bezpośrednich dostawców na całym świecie i będzie to niełatwe zadanie.

Aby związać i pochłaniać dwutlenek węgla znajdujący się w atmosferze stawiamy na powtórne zalesienia terenów wylesionych, restaurowanie zniszczonych lasów i wprowadzanie lepszych metod pielęgnacji lasów, mówi dalej.

  • Celem jest aby drewno w naszych produktach pochodziło z leśnej gospodarki zrownoważonej, z certyfikatem FSC albo z drewna z odzysku. Dzisiaj osiągnęliśmy 91% w realizacji tego celu.

Dużym wyzwaniem jest dla nas transport. Już od pewnego czasu zastąpiliśmy długie odcinki transportu samochodowego kolejami i transportem rzecznym oraz morskim. W Europie osiągnęliśmy poziom 42% co oznacza wycofanie z dróg 33.000 samochodów. W przypadku handlu on line i dostaw do domów staramy się zelektryfikować dystrybucję. Transport produktów na linii dostawca – dom towarowy odpowiada 4% klimatycznego śladu Ikei w porównaniu do 50% dotyczących produkcji i produktów i chcąc osiągnąć poziom zerowy, stawiamy na rozwiązywanie wszystkich możliwości, mówi Lena Pripp-Kowac, szef do spraw zrównoważenia Inter Ikea Group.

Źródło: Fanny Hällegårdh, SvD z 28.11.2019

Stora Enso

Fiński-szwedzki koncern leśny miał w roku 2018 obroty 10,5 mld € (45,1 mld zł) i opisuje się jako jedno z przodujących przedsiębiorstw na świecie odnośnie gospodarki zrownoważonej. Wchodzi na listę Global 100 przedsiębiorstw światowych o gospodarce zrównoważonej i jest ujęty w Dow Jones Sustainability Index oraz w FTSE4Good Index.

  • Zobowiązaliśmy się do zmniejszenia wydzielania gazów cieplarnianych pochodzących z naszej produkcji o 31% w przeliczeniu na tonę produkowanego ścieru, papieru i kartonu, do roku 2030, mówi Daniel Badman, rzecznik prasowy koncernu.

Podaje on jako przykład nowe opakowania dla wytwórcy lodów SIA Glass, pozwalające temu przedsiębiorstwu na zmniejszenie ujemnego wpływu na środowisko o 50%, poprzez zastąpienie opakowań plastykowych.

  • Największym jednak wyzwaniem jest dla nas transport, ciężkie samochody z drewnem i maszyny leśne. Stawiamy na usprawnienie logistyki i np. na metody tzw. ekojazdy i szkolenia kierowców. Niski ślad klimatyczny staje się dzisiaj dużym plusem konkurencyjnym w stosunku do innych przedsiębiorstw, podobnie jak gospodarka zrównoważona i wzgląd na klimat.

Źródło: Gunilla von Hall, SvD z 2.12.2019

Skogsindustrierna

Jest to szwedzka organizacja branżowa dla przemysłu drzewnego i papierniczego. W swoim raporcie zatytułowanym „Wkład przemysłu leśnego a pracach klimatycznych” pisze:

Około 500 szwedzkich przedsiębiorstw, zakłady masy celulozowej, papieru, tartaki i ciepłownie przerabia corocznie 70 mln m3 surowca drzewnego na towary i produkcję energii odnawialnej, redukując w ten sposób użycie surowców kopalnianych i zmniejszając odpowiednio wydalanie CO2 do atmosfery o 42 mln ton rocznie.

Równocześnie rośnie zapas węgla w lesie poprzez jego przyrost, odpowiadający 55 mln ton CO2 rocznie.

Wydalanie przemysłu papierniczego i drzewnego, oparte o surowce kopalniane, wynosi 4 mln ton CO2 rocznie.

W sumie pozytywny efekt klimatyczny branży gospodarki leśnej i przemysłu opartego o nią, odpowiada wartości 93 mln ton CO2 rocznie.

Jest to zdecydowanie wyższa cyfra niż oficjalne roczne wydalanie CO2 przez Szwecję, które wynosi 53 mln ton CO2.

Źródło: https://www.skogsindustrierna.se/siteassets/dokument/nyheter/rapport-skogsnaringens-klimatbidrag.pdf

Skogforsk

Szwedzki leśny instytut badawczy, finansowany przez Państwo i przemysł leśny,  pisze o wpływie gospodarki leśnej na klimat:

Zapasy węgla w szwedzkim lesie są bardzo duże i 3,1 mld m3 drewna na pniu odpowiada 4,3 mld ton CO2. Wzrost masy drewna na pniu, począwszy od roku 1929, pierwszego pomiaru, odpowiada 2 mld ton CO2 czyli wydalaniu CO2 przez szwedzki transport i maszyny w ciągu 100 lat, licząc poziom roku 2016.

Gleba leśna w lasach szwedzkich ma również duży zapas węgla organicznego, ogółem 1.800 mln ton. ( Dotyczy to tylko lasów produkcyjnych, należy dodać 510 mln ton na glebach torfowych i nie ujętą w tym zestawieniu masę węgla granicznego w lasach nieprodukcyjnych).

Wzrost masy węgla jest jednak powolny i wynosi około 7 kg węgla na 1 ha i 1 rok od czasu zakończenia ostatniej epoki lodowej.

Można porównać tą wielkość do 7 ton węgla na 1 ha i ma 1 rok wiązaną przez rosnący las.

Roczny przyrost w lasach szwedzkich wynosi 121 mln m3 surowca na pniu, w korze.

Jeżeli policzymy całą masę drzewną (korzenie, pnie, pniaki, gałęzie, liście, igliwie) odpowiada to 93 mil ton substancji suchej w której około 50% stanowi węgiel. Zakładając że 1 tona węgla odpowiada 3,7 tonom CO2, oznacza to przejęcie 171 mln ton CO2 z atmosfery.

Mówiąc o rocznym wzroście zapasu masy drzewnej w lasach szwedzkich w m3 na pniu należy ująć straty tej masy w postaci corocznego pozyskania drewna.

W przypadku Szwecji roczny przyrost 121 mln m3 na pniu należy zmniejszyć o 96 mln m3 na pniu. To oznacza że coroczny zapas masy drzewnej w lasach szwedzkich wzrasta o 25 mln m3 na pniu a to odpowiada 35 mln ton CO2, w porównaniu do oficjalnego rocznego wydalania CO2 przez Szwecję, które wynosi 53 mln ton CO2.

Analizy dotyczące znaczenia lasu dla obiegu węgla w przyrodzie pokazują znaczenie wysokiej produkcji netto surowca drzewnego.

Podwyższenie w lasach wieku rębności przyczynia się do wzrostu zapasów węgla w lesie ale równocześnie zmniejsza produkcyjność lasu co powoduje zniwelowanie wzajemnych efektów.

Pozostawienie lasów dla swobodnego rozwoju poprzez stworzenie rezerwatów i parków narodowych tworzy wysokie zapasy węgla, ale po osiągnięciu maksymalnego zapasu surowca drzewnego, znika prawie zupełnie netto wiązania węgla przez takie lasy.

Wydalanie węgla przez prace gospodarki leśnej zostało zbadane na przykładzie roku 2014 i oznacza to wydalanie około 1 mln m3 ton CO2.

Przoduje w tym transport surowca do odbiorcy, wraz z utrzymaniem dróg – 521.000 ton CO2. Dalej idzie pozyskanie drewna i zrywka – 386.000 ton CO2.

Prace takie jak przygotowanie gleby pod odnowienia, produkcja sadzonek, czyszczenia  przyczyniają się tylko do wydalania 60.000 ton CO2.

Ogółem gospodarka leśna zużywa 4,721 l paliwa na 1 m3 pozyskanego surowca i efektywne oraz oszczędne używanie paliwa jest bardzo istotne, szczególnie w transporcie samochodowym drewna

Źródło: https://www.skogforsk.se/cd_49b4c9/contentassets/4b4b423402784d658204a7784723637b/det-svenska-skogsbrukets-klimatpaverkan.pdf

SCA i Essity AB

Koncern leśny SCA miał w roku 2018 obroty rzędu 21,4 mld kr (8,6 mld zł) i gospodarzył m.in. na 2,6 mln ha lasów w północnej Szwecji, w tym 2 mln ha lasów produkcyjnych.

Essity AB będąca do roku 2017 częścią SCA i grupująca produkcje papieru oraz opakowań miała obroty 118,4 mld kr (47,4 mld zł).

Model leśny ujęty w poniższym opracowaniu dotyczy roku 2017 i obejmuje gospodarkę leśną, łańcuchy wartości i efekty substytucyjne. Oznaczało to w roku 2017 zmniejszenie wydzielania gazów cieplarnianych do atmosfery o 8,5 mln ton CO2.

Źródło: https://www.sca.com/globalassets/sca/hallbarhet/klimatnytta/rapport.pdf

Holmen

Koncern leśny miał w roku 2018 obrót roczny 17,6 mld kr (7 mld zł) i gospodarzył m.in. na 1,3 mln ha lasów w Szwecji, w tym 1 mln ha lasów produkcyjnych.

Lasy koncernu mają certyfikaty FSC i PEFC i dostarczają drewno pochodzące z leśnej gospodarki zrownoważonej do swoich tartaków oraz zakładów papierniczych. Holmen przywiązuje od wielu lat wielką wagę do utrzymania i rozwoju zróżnicowania biologicznego w swoich lasach.

Źródło: https://www.holmen.com/sv/hallbarhet-i-holmen/sahar-arbetar-vi-hallbart/miljomassig-hallbarhet/biologisk-mangfald/holmens-tra-garant-for-hallbart-skogsbruk/

W przypadku Holmen nietrudno przychodzi znaleźć na sieci przypadki „ przywiązywania wielkiej wagi” do zachowania bioróżnorodności biologicznej w swoich lasach , przykładowo w postaci ścinki drzewa z gniazdem wysiadującego orła przedniego w roku 2015 czy udzielenie przez FSC poważnego ostrzeżenia w roku 2016 dotyczącego sposobu przeprowadzania zrębów w lasach na terenie gminy Strömsund w środkowo-zachodniej Szwecji.

Södra

Zrzeszenie leśne Södra, największe w Szwecji i grupujące ponad 52.000 prywatnych właścicieli leśnych, miało roczne obroty 24.2 mld kr (9,7 mld zł).

Södra stawia na las przyszłości oraz selekcję w postaci kontrolowanego krzyżowania. Wiosną tego roku rozpoczęto wspólne prace z instytutem naukowym Skogforsk. Żeńskie kwiaty świerkowe o znanych cechach zostały izolowane aby uniknąć zapylenia. Pyłki z kwiatów męskich o znanych cechach zostały następnie ręcznie rozpylone na izolowanych kwiatach żeńskich. Rezultat był zadowalający i jesienią zebrano szyszki z 70.000 nasion.

  • Otrzymaliśmy nasiona z takimi cechami jak wysoki przyrost, zdrowe i proste drzewa, mówi Göran Örlander, szef fundacji naukowej w Södra.

Produkcja sadzonek z tych nasion rozpocznie się na wiosnę 2020 roku. Södra planuje pobranie z każdej takiej kilkuletniej sadzonki 10-20 szczepów co da możliwości późniejszej sprzedaży 1-2 mln szczepów z najlepszymi cechami genetycznymi.

Podstawowym celem działaności Södra jest podwyższenie opłacalności w gospodarce członków zrzeszenia. Podobna selekcja hodowlana jak ta opisana powyżej ma pomoc w osiągnięciu celu wzrostu przyrostu lasu o 20% do roku 2050.

  • Musimy mieć materiał sadzeniowy dopasowany do zmieniającego się klimatu, twierdzi Göran Örlander.

Źródło: https://news.cision.com › sodra › so…WebbresultatSödra tar nytt steg för klimatanpassad skog – Södra – Cision News

Sveaskog

Jest to firma akcyjna z akcjami w ręku Państwa, nie będąca na giełdzie i administrująca szwedzkimi lasami państwowymi o powierzchni 4,1 mln ha a w tym 3,1 mln ha lasów produkcyjnych.

Ekspert klimatyczny Sveaskog Johan Kuylenstierna tak mówi na temat odbywającego się COP 25:

Musimy mieć większe ambicje w przechodzeniu na gospodarkę opartą na odnawialnych źródłach energii. Mamy w Szwecji dobre do tego warunki, lepsze niż w innych krajach, mamy wodę, wiatr, energię atomową, lasy. Mamy sprzyjające uwarunkowania do elektryfikacji transportu i produkcji biodiesla potrzebnego do transportu ciężkiego.

Szybkie zmiany klimatu postawią nas przed koniecznością dostosowania gatunków w naszych lasach, koniecznością zwalczania szkodników, koniecznością budowy lasów odpornych na huragany i równocześnie koniecznością zachowania bioróżnorodności i walorów socjalnych naszych lasów.

Źródło: https://www.sveaskog.se/press-och-nyheter/nyheter-och-pressmeddelanden/2019/johan-kuylenstierna-omstallningen-gar-for-sakta/

Na temat Sveaskog pisaliśmy już wielokrotnie i z tą bioróżnorodnością bywa różnie w szwedzkich lasach państwowych, może nie zawsze jak w https://www.forest-monitor.com › o…WebbresultatOblicza Sveaskog. Janusowe? • Monitor Leśny – Forest Monitor ale często niewesoło.

Opisywanie reakcji szwedzkiej branży leśno-drzewnej na klimatyczne spotkanie w Madrycie było niepełne bez uwag czołowej szerokiej organizacji ochrony przyrody Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen

Przedstawiciele tej organizacji uczestniczą w konferencji i podkreślają wagę trzech pytań:

1.- Wzrost ambicji klimatycznych

Oczekujemy że Rada Europejska która spotka się 12 grudnia postawi długoplanowy cel przed UE, mówiący o zerowym wydalaniu gazów cieplarnianych do roku 2050.

2.- Umocnienie przepisów i zasad ustanowionych na szczycie paryskim w roku 2015, zwłaszcza dotyczących osiągnięcia celu 1,5 stopnia.

3.- Odszkodowania finansowe za straty wynikłe ze zmian klimatycznych – musi być znalezione rozwiązanie finansowe dla krajów szczególnie narażonych na nie.

Źródło: https://m.naturskyddsforeningen.se/nyheter/naturskyddsforeningen-deltar-pa-klimatmotet-cop25-i-madrid

No i nie wypada przemilczeć najważniejszego szwedzkiego wkładu w walkę z ociepleniem klimatu, Grety Thunberg. Byłby to poważny błąd polityczny.

Greta Thunberg

Jej strajk dla klimatu zebrał w piątek 6 grudnia 500.000 osób na ulicach Madrytu a sama Greta spotka się z politykami w najbliższych dniach i przypuszczam że w innym stylu niż How dare you, You have stolen my dreams oraz z inną mimiką.

Zdjęcie: madrid.se

Dodaj komentarz