Przepychanki

Przepychanki Lasów Państwowych z organizacjami pozarządowymi.

Przepychanki Lasów Państwowych z organizacjami pozarządowymi.

Greenpeace Polska

WWF Polska

WWF jest organizacją która po początkowym okresie współpracy najwyraźniej podpadła Lasom Państwowym swoim stanowiskiem w sprawie Puszczy Białowieskiej i Serca Karpat.  Masowe rozpowszechnianie przez leśników informacji o milionowych pensjach działaczy WWF jest tutaj wieloznacznym przykładem. Wreszcie możemy się zrewanżować, pewno pomyśleli?

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot deklaruje pełną niezależność od instytucji państwowych, politycznych i religijnych. 

(Ale jak to jest z głęboką ekologią?)

Klub Przyrodników

Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze

Klub Kniejołaza – Puszcza Bukowa

PTOP Salamandra

Klub Gaja

Fundacja Dzika Polska

  • Nie sądzę aby współpracowała w ostatnich dwu latach z Lasami Państwowymi. Jej program opisany jest w  http://dzikapolska.org/

Obóz dla Puszczy

Koalicja Niech Żyją

Mój krótki przegląd działalności polskich organizacji ekologicznych, bazujący na polskiej sieci oraz na temacie Lasy Państwowe a organizacje typu NGO wziął początek ze zdjęcia z niedawnego happeningu prof. Jana Szyszko w odnawianiu Puszczy Białowieskiej. To nie mają już polscy ekolodzy ważniejszych tematów w kontaktach z Lasami Państwowymi, pomyślałem?

Nie mają.

Puszcza Białowieska przesłania inne temat chociaż cały czas jest aktualny temat z Puszczą Karpacką skoncentrowaną do rejonu Nadleśnictwa Bircza oraz z Puszczą Bukową zarządzaną przez Nadleśnictwa Gryfino.

Można więc powiedzieć że pięć nadleśnictw Lasów Państwowych jest obliczem tej organizacji w decydujących kontaktach z polskimi organizacjami pozarządowymi . W kontaktach nie najszczęśliwszych i głośnych poza krajem, dającym Lasom Państwowym mimo 500.000 fanów na Facebook, wystarczająco złą sławę aby przynajmniej zastanowić się dlaczego pięć nadleśnictw ma decydować o czterystu dwudziestu pięciu.

Spotkania Lasów Państwowych z organizacjami pozarządowymi noszą dumną nazwę Forum Ekologiczne. Na sieci można bez trudu znaleźć kilka takich jak np. to z roku 2015 będące drugim http://pracownia.org.pl/pracownia-aktualnosci/349-relacja-z-forum-ekologicznego-lasy-panstwowe-organizacje-pozarzadowe jak i to z roku 2016 będące pierwszym http://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/pierwsze-forum-ekologiczne. Pierwszym było też Ekologiczne Forum Młodzieży, z roku 2017, bez ekologów ale z dyrektorami Lasów Państwowych, łącznie z dzisiejszym dyrektorem generalnym.

Planowane dzisiaj przez niego spotkanie z wszystkimi organizacjami pozarządowymi, wymienionymi w kolejności alfabetycznej powinno w zasadzie nosić nazwę Audiencji Ekologicznej, sądząc z efektów poprzednich spotkań.


Zdjęcie: skydda skogen

Dodaj komentarz