Szwedzko-finskie analizy rynku leśno-drzewnego

Szwedzko-fińskie analizy rynku leśno-drzewnego.

Szwedzko-fińskie analizy rynku leśno-drzewnego.

Brakuje mi podobnych i systematycznych analiz w polskich czasopismach leśnych. Może któreś z nich wzięłoby przykład z czasopism skandynawskich?

Czasopismo Skogsbruket nr.2/2018, wychodzące w Finlandii w języku szwedzkim. (Szwedzi są mniejszością narodową w tym kraju, z bogatą prasą, literaturą czy działalnością polityczną, w ostatnich czasach niespecjalnie lubianą przez partię Prawdziwych Finów)

Analityk rynkowy Erno Järvinen, MTK.

Perspektywy rozwoju gospodarki fińskiej są korzystne i jest to również zdanie fińskich konsumentów.

Minusem jest wzrastająca wartość euro, co pogarsza siłę konkurencji fińskiego eksportu.
Masa celulozowa, papier, produkty tartaczne i formir pobiły w roku ubiegłym rekordy eksportowe. Ceny za masę papierniczą typu virgin pulp wzrosły ostatnio gwałtownie a ceny za karton były już wysokie od dłuższego czasu.

Faktem pozytywnym jest również wzrost cen eksportowych za sosnowe produkty tartaczne.

Z uwagi na trudne warunki terenowe, szczególnie w południowej Finlandii (brak zmarzliny) pozyskanie surowca drzewnego skoncentrowało się na początku roku 2018 na terenach tzw. twardych i z tego powodu handel drewnem w lasach prywatnych rozpoczął się nieco później niż w roku 2017.

Rok poprzedni pokazał wagę utrzymania sieci dróg w należytym stanie i właśnie drogi były w pewnych sytuacjach wąskim gardłem w dostawach surowca dla przemysłu drzewno-papierniczego.

Ceny za przekazanie prawa do ścinki lasu w systemie sprzedaży na pniu, tzw. rotposter, są od początku roku stabilne.
(Ten typ sprzedaży przez fińskiego właściciela lasu swego prawa do ścinki jest najpopularniejszy (80%) i zawsze poprzedzany jest szacunkami brakarskimi, znanymi dobrze polskiemu leśnikowi. Od roku 2016 funkcjonuje system handlu internetowego Kuutio.fi – moja uwaga).

Szacunki brakarskie będące podstawą do sprzedaży pozycji cięć w trzebieżach (rotposter), cięć które gwarantują dostawy surowca papierniczego, powinny być wystawione na oddziaływanie większej konkurencji na rynku surowca drzewnego.
Tutaj analityk Erno Järvinen ma na myśli większą przejrzystość w aukcjach internetowych przy sprzedaży takich pozycji cięć jak i większe możliwości wycofania się właściciela lasu z niekorzystnej transakcji.

Zdaniem fińskich stowarzyszeń leśnych popyt na drewno tartaczne i drewno okrągłe stosowe będzie rósł w najbliższym roku i dla prywatnych właścicieli leśnych aktywna sprzedaż pozycji cięć w ramach sprzedaży na pniu powinna być bardzo opłacalna.

Zainteresowanie fińskiego przemysłu papierniczego wewnętrznym rynkiem podaży
surowca papierniczego systematycznie rośnie i to powinno sprzyjać wzrostowi cen za pozycje ścinki w ramach sprzedaży na pniu.

Z punktu widzenia rentowności fińskiej gospodarki leśnej oraz przyszłych możliwości pozyskania drewna, cena za surowiec do produkcji papieru jest ważniejsza niż cena za surowiec tartaczny, dlatego umowy o sprzedaży drewna powinny być zawierane stosunkowo szybko.
Ale w takich sytuacjach pewne fakty mają istotne znaczenie. Jednym z nich jest zwracanie uwagi przez właściciela lasu na różne długości surowca u poszczególnych kupców i związane z tym ceny, innym są sytuacje w których zachodzi obawa że wartościowy surowiec tartaczny mógłby być wyrabiany jako surowiec papierniczy.

Czasopismo Skogen, szwedzki miesięcznik leśny, nr.3/2018.
Analityk rynkowy Stefan Hällberg.

Popyt na iglastą masę celulozową jest bardzo duży i w marcu 2018 cena za 1 tonę wynosiła w zakładach Södra aż 1130 $. Wysoka koniunktura utrzymuje się dalej, mimo ubiegłorocznych problemów produkcyjnych w Kanadzie i Brazylii.

Wzrost cen za masę celulozową rozpoczął się latem 2017 roku od poziomu 820 $ i rośnie dalej, mówi Magnus Björkman, szef w Södra Cell.
Spowodowany jest on koniunkturą na najważniejszych rynkach w Europie, USA i w Chinach oraz zaostrzonymi przepisami w Chinach dotyczącymi wydalania gazów cieplarnianych co z kolei wymusiło zamknięcie wielu tamtejszych mniejszych zakładów papierniczych.

Z kolei szef szwedzkich zakładów papierniczych Rotneros, Lennart Eberleh, widzi szybko wzrastający popyt na karton i opakowania jako dalsze czynniki wzrostu koniunktury, a wzrastający e-handel jako gwarant dotychczasowej wysokiej ceny. Ale, dodaje on, cały czas musimy, ustalając cenę, balansować nasz zysk z możliwościami zakupu naszych towarów przez naszych kontrahentów. Jesteśmy w układzie wzajemnych współzależności.

Rok temu stawialiśmy na bardziej pesymistyczny scenariusz, mówi on dalej, dlatego nie chcę prognozować przyszłości w 2018 roku.
Najważniejszy jest popyt światowy utrzymujący się dalej. Trendy gospodarki zrównoważonej są dla nas bardzo korzystne bo wiele produktów z plastyku będzie zastępowane przez papier i celulozę.

Duży wpływ na cenę ma podaż i wiele szwedzkich zakładów papierniczych miało i ma problem z wystarczającą ilością surowca. Podobnie jest w krajach nadbałtyckich i w Finlandii.
Lars Winter, szef Domsjö Fabriker, mówi o ekstremalnych warunkach pogodowych na przełomie roku 2017/2018. Z jednej strony mieliśmy bogatą w śnieg zimę, utrudniającą prace w lesie a z drugiej, w południowej Szwecji, zimę łagodną, z trudnymi warunkami transportowymi. Nasze zapasy surowca do produkcji masy celulozowej i papieru są w całej Szwecji stosunkowo niskie.

Nigdy nie przeżywałem w swojej zawodowej karierze takich problemów logistycznych z dostawą surowca, twierdzi Lars Winter i używa tutaj typowego szwedzkiego określenia geograficznego – kraje Östersjön, co oznacza tereny dzisiejszej Finlandii, Estonii i Łotwy, czyli tych kiedyś należących do Szwecji w XVII i XVIII wieku, a samo słowo Östersjön oznacza Morze Wschodnie.
Z drugiej strony, to już moja uwaga, jest to sytuacja sprzyjająca Lasom Państwowym oraz szybkiej i opłacalnej sprzedaży surowca z terenów tzw. poklęskowych na Pomorzu.

Podałem przykład na popularne analizy ekonomiczne, dalekie od naukowego żargonu i stylu ludzi zawodowo zajmujących się ekonomią, analizy przybliżające najważniejszą w zasadzie działalność każdego przedsiębiorstwa, jego rentowność, zysk czy ceny produktów.

Ta tematyka jest obecna w bardzo skromnym stopniu na łamach polskich czasopism leśnych, a szkoda.

Przyczyn jest na pewno kilka ale ja porównujac do warunków szwedzkich widzę jedną i chyba najważniejszą. W Szwecji czy w Finlandii mówi się o przemyśle leśnym i to określenie oznacza gospodarkę leśną współpracującą ściśle z przemysłem, nazwijmy go dzisiaj, biodrzewnym.

A w Polsce? Współpraca pomiędzy Lasami Państwowymi a przemysłem nie jest specjalnie ścisła i wiele można by o niej napisać.
Mówiąc o gospodarce leśnej w Polsce mówimy z kolei o Lasach Państwowych i TZW gospodarka leśna Lasów Państwowych ma cele szczytne, opisane w ustawie o lasach z roku 1991 ale niezupełnie realizowane w praktyce.

Co czyni iż najczęstszym tematem ekonomicznym, związanym z lasami i poruszanym oraz znanym przez ludzi z zewnątrz jest tematyka zarobków pracowników administracji LP.
A szkoda, bo zarówno dla obrońców jak i przeciwników wysokości tych zarobków znajomość ekonomicznych warunków ich ustalania byłaby na pewno korzystna.

Czytaj również: Marksistowska ekonomia w trzebieżach

Struktura własności lasów w Polsce i w Europie

W tym roku Sympozium Faustmann’a odbyło się w Chinach

Azja to nie tylko Chiny i Japonia.

Wzór Faustmann’a odkryty przed Faustmann’em

Opcje strategiczne dla państwowych leśnych instytucji w Polsce

Rachunkowość zarządcza w Lasach Państwowych?

Monopol LP, pozyskanie i ceny drewna w Polsce

Wewnętrzna stopa zwrotu w Lasach Państwowych

Jak sprzedawać surowiec drzewny ze swego lasu?

 


Zdjęcie: slu

 

 

Dodaj komentarz