Tag: Skogforsk

Leśnictwo Międzynarodowe

Zyski z uszlachetniania sadzonek w lasach Szwecji.

Zyski z uszlachetniania sadzonek w lasach Szwecji. Cykl „Zyski z uszlachetnionych sadzonek leśnych”. Część trzecia  – Szwecja, rok 2010 -2011. Autorzy analizy naukowej https://www.skogforsk.se/cd_20190114161738/contentassets/35eec958607545859f32431c821f3603/redogorelse-1-2011-low.pdf prześledzili długofalowy wpływ różnych typów ulepszonych sadzonek na przyrost i pozyskanieContinue reading