Tylko przegrani w debacie o lesie.

Tylko przegrani w dzisiejszej debacie o lesie

Tylko przegrani w dzisiejszej debacie o lesie. 

Tak tytułują swój głos w dyskusji o szwedzkim lesie naukowcy, pisarze i dziennikarze oraz praktycy leśni, publikując artykuł w ogólnokrajowym czasopiśmie codziennym Svenska Dagbladet.

https://www.svd.se/bara-forlorare-i-dagens-debatt-om-skogen

Zacytuję kilka fragmentów.

Nadszedł czas na uspokojenie się, zejście z pozycji lasu naturalnego czy zrębu zupełnego, czas na zniuansowanie dyskusji.  Las znajduje się dzisiaj wyraźnie w sytuacji przełomowej, ale aktualna debata przynosi nam tylko przegranych.”

My którzy podpisaliśmy ten apel nie jesteśmy bynajmniej zgodni w opiniach jak las należy użytkować czy jak go chronić, ale jesteśmy zgodni że potrzeba nam nowego podejścia i kierownictwa.”

Gospodarka leśno-drzewna mówi o bio-ekonomii, co oczywiście oznacza nowe i większe cięcia. Ochrona przyrody podkreśla że droga prowadząca nas do bio-ekonomii musi być ograniczona warunkiem zachowania bogactwa biologicznego oraz dotychczasowych i nowych usług przynoszonych nam przez ekosystemy leśne. Każda strefa interesów ma swoje punkty czy pytania, które uważa za istotne i nie dąży do współdziałania oraz kompromisu. Również rząd jest podzielony. Jedna z partii chce zwiększenia pozyskania drewna, druga natomiast stawia na  ochronę lasu.”

Jakie będą szwedzkie lasy w najbliższym stuleciu? Aby odpowiedzieć na to pytanie potrzebujemy nowego przywództwa które zaprosi do dyskusji nas wszystkich: właścicieli lasu, przemysł, naukowców, ludzi turystyki, ochrony przyrody, rekreacji i zdrowia, ludzi kultury, gospodarki samijskiej, myśliwych i wszystkich zainteresowanych rozmowami bez uwarunkowań i zastrzeżeń.”

Kto złamie dotychczasowy impas? Czy będzie to Państwo? Czy będą to naukowcy z którejś królewskiej akademii? Czy niezależny instytut?” My, niżej podpisani, wzywamy rząd do przekazania odpowiednich funduszy na utworzenie niezależnej leśnej fundacji intelektualnej – Think tank – ukierunkowanej w swojej pracy na doradztwo dla czołowych polityków, myślącej i działającej niezależnie, potrafiącej podjąć odpowiedzialność za decyzje wznoszące się ponad sferę własnych jak i poszczególnych  interesów.”

Jedno jest pewne, dzisiejsza krótkowzroczna kultura dyskusji musi być przełamana.”

„Kto to zrobi?”

Artykuł podpisany został przez ludzi cytowanych już wielokrotnie przeze mnie na naszym Monitorze leśnym, np. w http://www.forest-monitor.com/pl/skandynawskie-dyskusje-o-lesie-czesc-pierwsza/ dalej w http://www.forest-monitor.com/pl/skandynawskie-dyskusje-o-lesie-czesc-druga/ czy w http://www.forest-monitor.com/pl/las-refleksyjny-czyli-jak-zalagodzic-konflikty-wokol-gospodarki-lesnej/

Autorów można opisać jako ludzi o ukierunkowaniu lewicowo-liberalnym, zbliżonych politycznie do aktualnego mniejszościowego rządu szwedzkiego. 

Czytając go nietrudno zauważyć że propozycje działań w nim zawarte nie są niczym nowym czy oryginalnym dla byłych czy aktualnych warunków polskich bo przecież rady czy zespoły doradcze typu proponowanej fundacji leśnej istniały i istnieją w polskiej rzeczywistości, niezależnie od ukierunkowań mpolitycznych. 

Powiedziałbym że ich raczej nie brakowało i nie brakuje. 

Dyskusja na tematy leśne zainicjowana w Lesie Polskim przez prof. Kazimierza Rykowskiego i dr. Janusza Zaleskiego stawia podobne pytania co te stawiane w Szwecji.

Podobnie też można opisać przekonania polityczne obu Panów. Czy uda im się przyciągnąć i włączyć do dyskusji innych ważnych aktorów polskiej sceny leśnej, dzisiaj będących głównymi? 

Kazimierz Rykowski i Janusz Zaleski proponują rozwiązanie podobne do szwedzkiej Think thank i nawołują do stworzenia grupy doradczej działającej przy Prezydencie Państwa. 

Również i ta propozycja nie jest nowa, bo przecież podobny zespół doradczy istniał przy Prezydencie Lechu Kaczyńskim. 

Mnie osobiście wydaje się że ewentualny polski Think thank w postaci niezależnej leśnej fundacji intelektualnej grupującej wszystkie interesy polskich ludzi lasu mógłby podjąć próbę opracowania długowzrocznego planu dotyczącego przyszłości lasu. 

Materiały do opracowania takiego planu są już gotowe w formie 10 tomów dyskusji na temat Narodowego Planu Leśnego. 

Potrzeba tylko ludzi którzy mogliby spojrzeć poza swoje krótkowzroczne interesy polityczne czy osobiste sympatie lub animozje. 

Czas nagli, jak piszą autorzy szwedzkiego wezwania.


Zdjęcie: pixabay

Jedna myśl na temat “Tylko przegrani w dzisiejszej debacie o lesie

 1. “Trzeba dużo zmienić, by pozostało po STAREMU”
  W dyskusji o lesie należy się pilnować, by nie realizować tego porzekadła.
  Dlatego najlepiej przyjąć , że wiedza o lesie tak np jak medycyna powinna być oparta o kompleksowe badania i w dodatku jawne.
  Dziś w medycynie można pacjenta dokładnie “osłuchać” + przeprowadzić badania płynów ustrojowych i uzupełnić badaniami tomograficznymi. Poglądy polityczne lekarza nie odgrywają tu żadnej roli ale liczy się czy jest wierny przysiędze Hipokratesa.
  Jak dyskutować o lesie???????????????? bo człowiek to wiadomo: głowa, ręka, noga i można je po kolei badać oraz te wewnętrzne jak wątroba serce, nerki itp.
  Każdy las ma swoją strukturę złożoną z trzech elementów. Po między lasem pierwotnym a gospodarczym jest duża różnica w budowie i funkcjonowaniu tych elementów struktury leśnej. Można zbudować wycenę każdej z nich od 1 do 10.
  Chcąc ruszyć z miejsca należy uzupełnić wiedzę leśną o taką wycenę. Bez tego to tylko “taniec pingwina” jak to powiadają młodzi 🙂

Dodaj komentarz