Wartość lasów i gospodarki leśnej na rzecz optymalizacji łagodzenia zmian klimatu

Dziś publikujemy pierwszą część webinarium, które odbyło się 23 marca 2022 roku. W czasie webinarium prezentowałem w jaki sposób szacuje się wartość lasów. Kwestionuję między innymi sposób wartościowania i podejście byłego dyrektora generalnego Lasów Państwowych – Konrada Tomaszewskiego – który w swojej prezentacji nt. wartościowania nieruchomości leśnych całkowicie pomija aspekt wartości przyszłych cykli produkcyjnych lasu (a nawiasem mówi wprost o stratności majątku Skarbu Państwa na skutek przyjętego modelu gospodarki leśnej w wykonaniu Lasów Państwowych). Zapraszam!


Dodaj komentarz