Lasy Państwowe - urzędnicze państwo leśne.

Lasy Państwowe – urzędnicze państwo leśne.

Lasy Państwowe – urzędnicze państwo leśne.

Lasy Państwowe a budownictwo drewniane. Część trzecia.

Poprzedni blog Idą Lasy Państwowe za przykładem Szwecji? Część druga. zakończyłem stwierdzeniem i pytaniem:
“Lasy Państwowe, jak pisałem w pierwszej części mają dwa atuty, wynikające z Uchwały o lasach z roku 1991. Będąc zarządcą polskich lasow należących do Skarbu Państwa zarządzają automatycznie ewentualnymi terenami, często atrakcyjnymi, pod przyszłe budownictwo drewniane oraz co jest równie ważne, co najmniej, są one monopolista na rynku dostaw drewna.
W jakim kierunku pójdą mając w ręku takie atuty?”

Pytanie w jakim kierunku pójdą Lasy Państwowe, mając w ręku takie atuty jak te opisane powyżej jest w zasadzie proste do odpowiedzi: Na pewno nie za przykładem Szwecji. Natomiast za przykładem państw leżących za ich wschodnimi granicami albo za przykładami wziętymi z historii Rzeczpospolitej szlacheckiej.

I w tej ostatniej, trzeciej części tematu Lasy Państwowe a budownictwo drewniane trudno nie wziąć na poważnie porównania Lasow Państwowych autorstwa Racjonalisty do państwa. Albo porównań innych autorów do państwa w Państwie.

Bo oprócz tych wymienionych poprzednio atutów tej organizacji odnośnie budownictwa drewnianego można do nich dołożyć jeszcze kilkanaście, tworzących prawdziwe karty na szlema.

Bo Lasy Państwowe mają:

formę organizacji mającą monopol państwowy na stanowienie i wykonywanie prawa na swoim terytorium

określone terytorium z wyraźnymi granicami

prawo do zarządzania mieniem państwowym oraz prawo do zarządzania prywatnym majątkiem organizacji w formie Funduszu Leśnego

stałą zatrudnioną społeczność, zróżnicowaną pod względem rangi i stopnia grup zawodowych

warunki egzystencji korzystne dla tej społeczności, odpowiednie do siły pozycji ekonomicznej i politycznych wpływów wsród niezatrudnionej społeczności, zarówno w granicach jak i poza granicami organizacji Lasy Państwowe

panujący język z tendencją do tworzenia zawodowo-biurokratycznej nowomowy

panującą religie, Toruńsko-Katolicką

panujący Kościół, Toruńsko-Katolicki z duchowieństwem przenikającym wszystkie grupy społeczno-zawodowe organizacji Lasy Państwowe

konstytucję w formie Uchwały o lasach, której przestrzeganie jest obowiązkiem każdego człowieka przekraczającego granice terytorium Lasów Państwowych

rząd w formie swojej Dyrekcji Generalnej działający na bazie decyzji i zarządzeń czyli dekretów

prezydenta (lub księcia) w formie ministra środowiska o władzy absolutnej

organy porządkowe, zmilitaryzowane, z magazynami broni, Straż Leśna, planujące przejście w siły zbrojne wraz z lepszym uzbrojeniem w Przysposobienie Wojskowe Leśników i przygotowujące się do tego https://pl-pl.facebook.com/StrazLesnaNadlesnictwoGdansk/

resorty gospodarcze z panującą gospodarką leśną oraz łowiecką, ale rozszerzające swoje wpływy i znaczenie w gospodarkach takich jak turystyka, budownictwo, przemysł drzewny i papierniczy oraz pozostałych związanych z faktem iż organizacja Lasy Państwowe ma absolutną władzę na swoim terytorium

resort propagandy współpracujący z resortem edukacji, mający własne media, czasopisma, telewizje i internetowe portale społecznościowe

ścisłą współpracę z mediami pozaorganizacyjnymi, głównie takimi jak telewizja Trwam, radio Maryja, czasopismo Nasz Dziennik

silne lobby polityczne wśród polityków państwa nadrzędnego

szkolnictwo średnie kształcące kandydatów na obywateli społeczności organizacji Lasy Państwowe

szkolnictwo wyższe kształcące przyszłych przywódców społeczności organizacji LP

naukę dotowaną z prywatnego majątku organizacji (ta niedotowana nie jest nauką)

sztandar organizacji Lasy Państwowe o kolorze panującym ale niepoprawnym politycznie bo zielonym oraz hymn organizacji o słowach mówiących o budowaniu zielonej mocy organizacji

Chleb i igrzyska dla pospólstwa tłoczącego się wokół organizacji Lasow Panstwowych w formie festynów, biegów, marszy po zdrowie czy dożynek.

– System zarządzania i kontroli który wprowadziłby w podziw Nikołaja Gogola, kontrolujący wszystko co dzieje się pod, w i nad powierzchnią gospodarstwa PGL LP

To kilkanaście niebagatelnych atutów różniących Lasy Państwowe od innych organizacji zarządzających lasami państwowymi w Unii Europejskiej. Na tyle niebagatelnych że śmiało można powiedzieć iż są one organizacją zdecydowanie wyróżniającą się w podobnym gronie i ich książę, minister środowiska, nie na darmo uważa je za najlepsze i przodujące w Europie.

O Lasach Państwowych pisała Agata Agnieszka Konczal i o jej pracy pisałem tutaj Diagnoza antropologiczna leśnika Lasów Państwowych. “Leśnicy mogą skorzystać z otwartego dialogu” to tytuł wywiadu z nią w Lesie Polskim 15-16/2017.
Organizacja Lasy Państwowe i jej działania jest tematem wielu blogów na Monitorze Leśnym jak np. Lasy państwowe w krajach postkomunistycznych zrodziły się z krzywdy i cierpienia zwykłych ludzi. dalej Bezprawie prawa pierwokupu LP dalej Kabaret Ministra i Lasów Państwowych. dalej Alternatywne fakty w Lasach Państwowych. czy Marka firmowa Lasy Państwowe. W zasadzie temat “Lasy Państwowe a” dominuje zdecydowanie na Monitorze Leśnym i przykładów mamy więcej.

Zastanawiając się jak LP zabiorą się do budownictwa drewnianego, trzeba pamiętać o ich stosunku do przemysłu drzewnego. Przykłady szwedzkie, opisywane przeze mnie pokazują zupełnie inne podejście tamtejszych lasów państwowych zarówno do przemysłu jak i budownictwa drewnianego. Sveaskog jest tylko dostawcą drewna i współpracuje z grupą tartaków Setra, w której jest udziałowcem akcyjnym. Innym tartakom sprzedaje swój surowiec, działając przy tym na rynku mocno konkurencyjnym. Ale powierzchniowo lasy Sveaskog stanowią tylko 14% powierzchni leśnej Szwecji.

I monopolistyczna pozycja Lasów Państwowych na polskim rynku leśnym i na polskim rynku dostaw drewna będzie decydować przy wyborze metod budownictwa drewnianego.

Historia zakupów jako środek nacisku na firmy drzewne, zakupujących u Lasów Państwowych, zaczyna odgrywać coraz większą rolę. Dla mnie jest to niezrozumiałe że w państwie demokratycznym, w warunkach gospodarki kapitalistycznej, mogą zachodzić i pewno dalej będą zachodzić sytuacje opisywane na tym blogu w Polscy leśnicy, leśnicy nieporównywalni.
Prawdopodobnie podobne metody szantażu i nacisku będą przeżywać firmy budowlane budujące te planowane drewniane domy indywidualne i ewentualnie domy modułowe.

Lasy Państwowe wyszkoliły już, jak podają 300 specjalistów od inwestycji w przemyśle budowlanym związanym z budownictwem drewnianym. Wejdą więc na rynek mieszkalny z własnym programem Mieszkanie Plus. Stworzą własne osiedla dla swoich ludzi, administrowane przez swoich ludzi. Stworzą w ten sposób swoje własne leśne społeczeństwo, społeczeństwo wasalne, na terytorium swojej urzędniczej latyfundium.

Lasy Państwowe łożą już spore sumy na lokalne społeczności wiążąc w ten sposób z sobą lokalne samorządy. 80 mln zł tu, 65 mln zł tam, dobry pan z tego leśnika. Te sumy pochodzą z Funduszu Leśnego, który powinno traktować się, w takich przypadkach, jako prywatny majątek Lasów Państwowych.

Przykłady norweskiego czy szwedzkiego budownictwa drewnianego, opisane przez mnie w Idą Lasy Państwowe za przykładem Szwecji? Część pierwsza. oraz w Idą Lasy Państwowe za przykładem Szwecji? Część druga. pokazują istotnie współpracę właścicieli lasów norweskich czy szwedzkich z przemysłem drzewnym i przemysłem budowlanym.

Czy do podobnej współpracy zdolne sa na polskim rynku Lasy Państwowe, dążące w każdej sytuacji do utrzymania swego monopolu?

Przemysł drzewny ma swoje wątpliwości w sprawie zagospodarowania drewna poklęskowego http://www.drewno.pl/artykuly/10958,przemysl-drzewny-spotkal-sie-w-sprawie-zagospodarowania-drewna-pokleskowego.html
Tych wątpliwości nie ma jak zwykle dyr. Konrad Tomaszewski, nie uważający za właściwe wysłuchanie argumentów drzewiarzy dotyczących kupna i zagospodarowania drewna nawałnicowego. Jest to monopolistyczna arogancja w najczystszej postaci.

Jak w takiej sytuacji brać na poważnie plany Lasów Państwowych, tak szczytnie opisane tutaj: “Konferencja „Rola Lasów Państwowych w promowaniu drewnianego budownictwa mieszkaniowego” odbyła się z udziałem Ministra Środowiska prof. Jana Szyszko, Wiceministra Infrastruktury i Budownictwa Tomasza Żuchowskiego, Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych dr. Konrada Tomaszewskiego, Wiceprezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artura Michalskiego, Wiceprezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska Dariusza Grylaka oraz parlamentarzystów i przedstawicieli przedsiębiorców.”
http://arch.telewizjarepublika.pl/domy-z-drewna-wsparciem-dla-programu-quotmieszkanie-quot,53466.html

Lasy Państwowe zaprosiły więc do współpracy urzędników oraz przedstawicieli przedsiębiorców, w składzie: Stowarzyszenie Centrum Drewna w Czarnej Wodzie, Stowarzyszenie Dom Drewniany i Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe. Ale nie przedstawicieli Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego. Wygląda na to że mają już gotowe plany w jaki sposób ominąć przemysł drzewny w swoim projekcie budowy domów drewnianych.

Interesujące ale i oryginalne plany.
Widzę świetlaną przyszłość urzędniczego leśnego państwa magnackiego w Polsce.


Zdjęcie: bangthetable

Dodaj komentarz