Wezwanie Lasów Państwowych do stosowania rozsądnej hodowli lasu

Kilka dni temu kolega z pracy poprosił mnie o przetłumaczenie dwóch dokumentów na język polski, po to aby Polacy, którzy przyjadą do pracy w lesie w Norwegii mogli zapoznać się lepiej z wytycznymi dotyczącymi operacji leśnych, które surowo egzekwuje jedna z naszych firm. Wytyczne są w pełni zgodne z norweskim standardem leśnym PEFC. Dzisiejsza część dotyczy hodowli lasu, jutrzejsza pozyskania drewna. Myślę, że są to wytyczne, które zarówno pracownicy leśni (ZULe) jak i administracja Lasów Państwowych powinni sobie wziąć mocno do serca. Jeżeli to zrobią to nie będziemy musieli oglądać śmieci w lesie po zakończonych operacjach leśnych czy kolein, które bardziej przypominają okopy wojenne. Chociaż zakładam, że te wytyczne nie są niczym nowym dla pracowników LP a także pracowników leśnych w Polsce. Pytanie tylko gdzie leży problem i dlaczego wiele z tych wytycznych jest ignorowanych w terenie? Mam również nadzieję, że Ci którzy planują pracę w lesie w Norwegii będą mogli odpowiednio wcześniej zapoznać się z wytycznymi tutaj panującymi. Jutro pokuszę się o krótką puentę. Zapraszam! 


CZĘŚĆ PIERWSZA: HODOWLA LASU

Praca i bezpieczeństwo

Prace leśne, w tym prace związane z hodowlą lasu, muszą być prowadzone zgodnie z publicznymi przepisami dotyczącymi ochrony zdrowia, środowiska i bezpieczeństwa oraz zgodnie z zawartymi umowami i postanowieniami taryfowymi dotyczącymi płac i warunków pracy w Norwegii.

Planowanie operacyjne

Każde miejsce sadzenia i czyszczeń[1] musi zostać opisane i naniesione na mapę przez kierownika, a opis dostępny dla wykonawcy przed rozpoczęciem działań. Czynności należy wykonywać zgodnie z tym opisem. Wszelkie odstępstwa od tego opisu należy wyjaśnić kierownikowi.

Rekreacja na świeżym powietrzu

Aby zapobiec niepotrzebnemu utrudnianiu publicznego dostępu, ścięte drzewa należy usunąć ze ścieżek. Z tego samego powodu nie należy sadzić na ścieżkach ani bliżej ścieżek w odległości 1 metra.

Odpady i zanieczyszczenia

Po zakończeniu prac należy usunąć wszystkie rodzaje odpadów z przeprowadzonych prac leśnych.

Unikaj sadzenia i wycinania krzewów w kluczowych siedliskach

Wszystkie kluczowe siedliska w obszarze roboczym są zaznaczone na polu i na mapie dołączonej do formularza planowania operacyjnego. Wszelkie działania leśne, w tym hodowla lasów, są zabronione w granicach kluczowego siedliska, chyba że zostaną ustalone specjalne wytyczne.

Rozmieszczenie gatunków drzew

Podczas przycinania drzewek i krzewów lub wykonywania czyszczeń i jeśli pozwalają na to warunki, spróbuj pozostawić zmieszanie świerka i sosny. W przypadku braku odpowiednich drzew iglastych pozostaw najlepsze odpowiednie drzewa liściaste.

Ochrona wód – opuszczenie stref przygranicznych

Należy zachować lub zagospodarować pas roślinności wokół jezior, rzek i strumieni, które prawdopodobnie nie wyschną. Ważne jest, aby stworzyć solidne, wielowarstwowe strefy buforowe na jeziorach, wzdłuż rzek i strumieni o szerokości większej niż dwa metry. Szerokość strefy buforowej powinna wynosić 10 – 15 m. Zwykle w takich strefach buforowych nie wolno sadzić ani wycinać krzewów. Nawet jeśli dochodzi do wycinki w strefie buforowej, nie powinno mieć tam miejsce sadzenie ani koszenie krzewów (podrostu).

Wzdłuż strumieni o szerokości mniejszej niż dwa metry należy zachować krzaki i małe drzewa, aby zapewnić pas roślinności. W takim pasie roślinnym nie powinno się odbywać koszenie krzewów.

Mokradła i lasy bagienne – pozostawianie stref przygranicznych

Podczas prac zrębowych konieczne jest zachowanie lub rozbudowa wielowarstwowej strefy buforowej wzdłuż terenów podmokłych. Szerokość strefy buforowej powinna wynosić 10 – 15 m. Zwykle w takich strefach buforowych nie wolno sadzić ani wycinać krzewów. Nawet jeśli są pozyskiwane w strefie buforowej, nie powinno być sadzenia ani koszenia krzewów.

W przypadku braku strefy buforowej obejmującej tereny podmokłe i lasy bagienne, obszar ten należy pozostawić do naturalnego odnowienia roślin, bez nasadzeń.

Zabytki kultury i środowiska kulturowe

Każde wystąpienie zabytków kultury jest opisane w formularzu planowania operacyjnego i załączonej mapie, a także zaznaczone w terenie. Zwykle nie powinno się sadzić w miejscach z takimi zabytkami kultury.

[1] http://www.forest-monitor.com/pl/czy-musimy-czyscic-uprawy-i-mlodniki-lesne-czesc-pierwsza/

Dodaj komentarz