Kontrowersyjny eksperyment

Kontrowersyjny eksperyment leśny będzie największym w historii Stanów Zjednoczonych.

Kontrowersyjny eksperyment leśny będzie największym w historii Stanów Zjednoczonych.

Tak pisze czasopismo Nature.

Tłumaczenie.

„Będzie zachodził w Elliott State Forest w Oregonie, gdzie naukowcy zbadają, jak najlepiej zrównoważyć produkcję drewna z jego ochroną.

Pomimo utrzymujących się napięć pomiędzy ekologami i firmami pozyskującymi drewno (w artykule mamy słowo logger – TC) plan rozpoczęcia  największego eksperymentu leśnego w Stanach Zjednoczonych – i być może na świecie – pokonał poważną przeszkodę. Eksperyment pozwoliłby, cokolwiek kontrowersyjnie, na przeprowadzanie różnego rodzaju cięć w lesie stanowym Elliott State Forest próbując odpowiedzieć na wielkie pytanie: jaki jest najlepszy sposób na zrównoważenie produkcji drewna z ochroną lasu, w świecie, w którym drewno pozostaje niezbędnym zasobem, ale zmniejsza się bioróżnorodność?

„Wszyscy kochamy drewno i wszyscy potrzebujemy drewna” – mówi Thomas DeLuca, dziekan College of Forestry na Oregon State University (OSU) w Corvallis.  „Musimy znaleźć sposób, aby produkować go w sposób zrównoważony, a ten projekt może nam w tym pomóc”.

Jeśli projekt, zaproponowany przez DeLuca i innych badaczy z OSU, zostanie rozpoczęty, to nowo utworzony Elliott State Research Forest w południowo-zachodnim Oregonie zajmie około 33.000 hektarów. Ta powierzchnia zostałaby podzielona na ponad 40 sekcji, w których naukowcy przetestowaliby kilka strategii zarządzania lasami, m.in. te, które obejmowałyby ekstensywne pozyskiwanie drewna.

Komitet doradczy projektu, w skład którego wchodzą ekolodzy, myśliwi, firmy pozyskujące drewno i członkowie lokalnych plemion tubylczych, zatwierdził 22 kwietnia najnowszą propozycję badawczą.

Plan pojawia się, gdy prezydent USA Joe Biden i inni międzynarodowi przywódcy wzmacniają zobowiązania dotyczące ochrony ziemi i bioróżnorodności przed Konwencją Narodów Zjednoczonych o różnorodności biologicznej (United Nations Convention on Biological Diversity) pod koniec tego roku.

Z czasem las badawczy Elliott może pomóc decydentom w określeniu, jak najlepiej zdefiniować i wdrożyć te zobowiązania, mówi Thomas DeLuca.

Elliott State Forest ma kontrowersyjną historię. Pozyskiwanie drewna to duży biznes na północno-zachodnim wybrzeżu Pacyfiku, a ten konkretny państwowy obszar obejmuje starodrzew pełen cennych jodły Douglas (Pseudotsuga menziesii) i innych drzew. Części tego lasu są aktywnie wycinane i obsadzane od 1930 roku. Występują tu również zagrożone gatunki, takie jak puchacz (Strix occidentalis) i Morzyk marmurkowy (Brachyramphus marmoratus), ptak morski gniazdujący w starodrzewach (https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Morzyk_marmurkowy ) Proces sądowy w roku 2012, mający na celu ochronę morzyka marmurkowego,  zatrzymał komercyjne pozyskiwanie drewna w lesie.

Stan Oregon rozważał różne opcje zagospodarowania terenu, dopóki  naukowcy OSU nie przedstawili swój plan w 2018 roku. Ich propozycja przekształcenia nieruchomości w las badawczy umożliwiłaby wznowienie wycinki na niższym poziomie, ale w służbie nauce i ochronie przyrody, jak mówią naukowcy.  Zgodnie z planem zysk z pozyskania drewna w Elliott State Forest, około 5 do 7 milionów dolarów rocznie, mówi Thomas DeLuca, pomógłby w opłaceniu infrastruktury i operacji eksperymentu.

Na całym świecie istnieją dziesiątki lasów badawczych, w tym również w Stanach Zjednoczonych, które naukowcy wykorzystują do badań wszystkiego, począwszy od ekologii i gleb po kwaśne deszcze i skutki wzrostu poziomu dwutlenku węgla w atmosferze. Ale las badawczy Elliott State Forest byłby większy niż inne, a zwolennicy twierdzą, że dałby naukowcom pierwszą okazję do przetestowania leśnictwa ekologicznego na tak dużą skalę.

Zgodnie z obecnymi planami projekt pozostawiłby ponad 40% lasu, fragment starodrzewia, który regenerował się naturalnie od czasu ostatniego spalenia tego obszaru półtora wieku temu, jako nietknięty przez pozyskanie drewna. Na pozostałym obszarze badacze przeprowadziliby serię powtórzonych eksperymentów, wykonując 4 rodzaje zarządzania gruntami w 40 małych działach wodnych.  Na niektórych powierzchniach selektywna wycinka pojedynczych drzew odbywałaby się na całym obszarze. W innych przypadkach wycinka lasu miałaby miejsce na połowie obszaru, a druga połowa byłaby zarezerwowana dla ochrony. Inne typy  eksperymentalnych powierzchni miałyby łączyć te dwa podejścia.

Aby zrozumieć wpływ każdego typu gospodarowania, naukowcy dokonywaliby różnych pomiarów, w tym poziomy węgla w lesie; stan strumieni zdrowotnych (stream health – TC) oraz różnorodność owadów, ptaków i ryb.

Do tej pory w projekt zaangażowanych jest około 20 naukowców z OSU, ale uniwersytet ma nadzieję, że uda się przyciągnąć więcej naukowców z całego świata, którzy prowadziliby własne projekty. (Może również naukowcy z Polski? – TC)

“Skala i podejście eksperymentu zaproponowanego przez Oregon State University, OSU, oznaczałyby wielką zmianę w badaniach leśnych” mówi Sue Baker, ekolog leśny z University of Tasmania w Hobart w Australii, która przygotowuje retrospektywne badanie dotyczące podobnych pytań w lasach tasmańskich. „Nie przychodzi mi na myśl żaden podobny projekt na świecie, gdzie ludzie byliby w stanie manipulować krajobrazem leśnym na tak dużą skalę”

Elliott State Forest jest od momentu powstania w roku 1930 prawnie zobowiązany do generowania dochodów dla szkół publicznych w Oregonie poprzez pozyskanie drewna. Zanim OSU będzie mogło go przejąć, państwo (stan Oregon) musi zrekompensować fundusz szkolny w wysokości 221 milionów dolarów i jak dotąd przeznaczyło na te cele mniej niż połowę tej kwoty. Pozostają też inne przeszkody.  Uczelnia musi ukończyć szczegółowy plan urządzania lasu oraz musi opracować oddzielny plan zarządzania zagrożonymi gatunkami. Oba plany muszą zostać zatwierdzone przez US Fish and Wildlife Service.

Zespół Oregon State University, OSU, spędził kilka ostatnich lat na próbach zbudowania szerokiej, ale mało prawdopodobnej koalicji, poprzez publiczne spotkania i zaangażowanie lokalnych plemion tubylczych, przemysłu, ekologów i innych członków panelu doradczego projektu, których wsparcie będzie kluczowe przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Napięcia nie zniknęły jednak całkowicie.  Wielu ekologów kwestionuje nadal logikę wycinania lasów, które pochłaniają i magazynują dwutlenek węgla, w środku kryzysu klimatycznego.

„Zamiast utrwalać długą i niszczącą spuściznę pozyskania drewna, Elliott State Forest mógłby zostać wykorzystany jako pionier w nowych metodach leśnych, które przywracają bioróżnorodność i zwiększają magazynowanie dwutlenku węgla” mówi Josh Laughlin, dyrektor wykonawczy Cascadia Wildlands, grupy ochrony przyrody z siedzibą w Eugene w stanie Oregon. „Nie popełniajmy tych samych błędów, które popełnialiśmy  przez ostatnie 100 lat”.

„Biorąc pod uwagę długotrwałe powiązania OSU z przemysłem drzewnym i kontrowersje związane z zarządzaniem istniejącymi lasami badawczymi, uniwersytet będzie musiał przezwyciężyć również sceptycyzm co do swojej roli zarządcy lasu” mówi Bob Van Dyk, dyrektor polityczny w Wild Salmon Center,  grupie ekologicznej z siedzibą w Portland w stanie Oregon.

Na przykład w 2019 roku College of Forestry na Oregon State University (OSU) zezwolił na wycinkę 6,5 hektara jednego ze swoich lasów, drzew, które miały kilkaset lat.

Thomas DeLuca przyznaje, że w przeszłości popełniono błędy, ale twierdzi, że uniwersytet ma solidne osiągnięcia naukowe i jest zaangażowany w budowę światowej klasy ośrodka badawczego w Elliott State Forest.

„Jeśli będziemy w stanie zademonstrować praktyki leśne, które uwzględniają najszerszy wachlarz gatunków, a jednocześnie dostarczają drewno w celu zaspokojenia potrzeb w zakresie zasobów ludzkich, to możemy jako ośrodek naukowy mieć znacznie większy wpływ i znaczenie” mówi DeLuca. (Marzenie każdego dziekana każdego wydziału leśnego jak i rektora każdej leśnej uczelni wyższej,  prawda? TC)

Wszystko będzie zależało od ostatecznego planu zarządzania, ale na razie Van Dyk i inni członkowie rady doradczej jednogłośnie dali tymczasowe zielone światło dla najnowszej propozycji uniwersytetu. „To dobry projekt, a my nie mamy wielu szans na zrobienie czegoś naprawdę nowatorskiego i ciekawego” mówi on.”

Jest to moim zdaniem interesujący eksperyment. Szwedzi prowadzą podobne badania i pisaliśmy o nich na Monitorze leśnym w https://www.forest-monitor.com/pl/hyggesfritt-skogsbruk-czyli-szwedzka-gospodarka-bezzrebowa-czym-ona-jest-w-praktyce/ ale nie w takiej skali jak te amerykańskie.

Myślę że zaczynają kształtować się podwaliny pod nowy typ gospodarki leśnej, która zastąpi rządzącą od 30 lat leśną gospodarkę zrównoważoną.

Albo po prostu przywróci jej właściwy wymiar i przesłanie.

Zdjęcie: Elliott State Forest,

Dodaj komentarz