Leśne

Leśne Le confinement w Szwecji – Firmy leśne.

Leśne Le confinement w Szwecji – Firmy leśne.

Pisaliśmy już na Monitorze o Le confinement we Francji i Belgii, czyli powstrzymywaniu wirusa COVID 19 w skali tych obu tych krajów.

Chciałbym przedstawić szwedzką taktykę leśną dotyczącą powstrzymywania koronawirus, taktykę którą tak opisuje założyciel i dyrektor szwedzkiej firmy leśnej Svensk Skogsservice, Joakim Gustafsson. Jest to firma znana wielu Polakom i specjalizująca się w pracach związanych z odnowieniem lasu, czyszczeniach upraw i młodników i powierzchni pod napowietrznymi liniami energetycznymi.

Joakim Gustafsson pisze w odpowiedzi na moje pytania:

„Hej!

My, my w  Svensk Skogsservice, musimy odnosić się teraz do różnorakich decyzji które podejmowane są w krajach z których przybywają nasi pracownicy. Są to Polska, Rumunia i Ukraina i jeżeli dołączymy do nich Szwecję oraz Unię Europejską to mamy jako podstawę prawdziwą dżunglę przepisów obowiązujących nas, przepisów które mogą poza tym zmienić się z dnia na dzień.

W przypadku polskich współpracowników mamy aktualnie sytuację z otwartymi liniami komunikacyjnymi do Szwecji i jak na razie żadnych wymagań kwarantanny w Szwecji.

Należy jednak pamiętać że nasze zespoły pracowników mieszkają w warunkach przypominających kwarantannę, w domach w lesie i z transportem do- i z miejsca pracy. Niebezpieczeństwo zarażenia się jest więc małe, ogranicza się do niepotrzebnych, w warunkach epidemii, podróży i ewentualnie przy kontaktach z pracownikami firmy z zewnątrz. Nasze zespoły pracowników przywożą z sobą najczęściej duże zapasy żywności ze swoich krajów co pomaga w zalecanej izolacji, dystansie społecznym.

Wzywamy naszych pracowników do:

  • Dokładnego mycia rąk
  • Powstrzymywania się od odwiedzania biur Svensk Skogsservice i innych zespołów pracowników
  • Powstrzymywania się od witania poprzez uściski rąk przy ewentualnych wizytach z zewnątrz
  • Trzymania się z daleka od grup ludzi
  • Dokonywania zakupów tylko w ostateczności

Szwedzkie możliwości do zapewnienia pracy w lesie dla tych którzy utracili podobną pracę w swoich krajach są w dalszym ciągu pewne i stałe.

Z punktu widzenia analizy aktualnej sytuacji istnieje w zasadzie tylko jeden problem dla tych którzy zdecydują się na przyjazd do nas – niepewność a w zasadzie pewność że pierwszy powrotny wyjazd na urlop do domu może być odroczony w pierwszym sezonie pracy. Taki wyjazd jest poza tym ryzykiem dla samych wyjeżdzających, bo mogą być zmuszeni do kwarantanny i pozostaną w swoich domach.

Jak do tej pory żaden z naszych pracowników nie zachorował na koronawirus, mamy jednak opracowane i przetrenowane rutyny w przypadku gdy choroba się pojawi.

Mamy w Svensk Skogsservice następujące zdanie o werbunku w dzisiejszych koronawirus czasach:

Uważamy że pracownicy przyjeżdżający do nas są zdrowi, jeżeli byli zdrowi przy wyjeździe z domu. Większość krajów przeprowadza testy i mierzy temperaturę podróżujących, wyjeżdzających z kraju i widzimy małe ryzyko że w takich sytuacjach przyjeżdżający pracownicy rozszerzą koronawirus w Szwecji.

Będąc już na miejscu, u nas, mieszkają oni w domach w lesie i są na ogół mistrzami w przywiezieniu jedzenia z sobą i oddalają niepotrzebne zakupy. W ten sposób ewentualne ryzyko zarażenia  innych i zarażenia się w Szwecji jest małe.

My mamy też, jako urzędnicy Svensk  Skogsservice, ścisłe rutyny pracy dotyczące kontaktów międzyludzkich i związane z koronawirus.

Zmniejszyliśmy tez mocno konieczność kursów dokształcających wymagających obecności wewnątrz budynków. Pracownicy przyjeżdżający do nas z zewnątrz są od razu kierowani na miejsce zamieszkania i pracy, bez kontaktów z biurami Svensk Skogsservice, tak aby zmniejszyć ryzyko ewentualnego zarażenia.

Jeżeli chodzi o nas, kierownictwo firmy, to ograniczamy do minimum wizyty w terenie i w miejscach pracy, tak aby ewentualnie nie przenosić wirusa.

Wiele z naszych grup jest kierowanych w pracy poprzez naszych lokalnych przedstawicieli i jest to klasyczna praca w komórkach organizacyjnych, niezwiązanych z sobą, co minimalizuje powstanie wewnętrznych źródeł zarażenia się koronawirus.

Z pozdrowieniami

Med vänliga hälsningar / Kind Regards

Joakim Gustafsson

VD & Infrastrukturchef

 

okänt.jpg

 

Gamla Bengtsforsvägen 7

668 32 Ed

Sweden

Tel: +46534-66926

Mobil: +46733902220

Mail: joakim@svenskskogsservice.se

Web: www.svenskskogsservice.se

Facebook: https://www.facebook.com/svenskskogsservice

Youtube: Svensk Skogsservice

 O firmie Svensk Skogsservice pisaliśmy na Monitorze Leśnym wielokrotnie, ostatnio w https://www.facebook.com/193824924057726/posts/2890029577770567/ i łącznie z tekstem Pana Macieja Dudzika w https://www.facebook.com/231387893924894/posts/955882508142092/ daje to obraz dopasowania się skandynawskich firm leśnych do sytuacji z pandemią.

Pracy w lesie tutaj nie brakuje, paniki nie widać i trzeba się dostosować do aktualnej sytuacji.

Która być może się pogorszy, zarówno wirusowo jak i z ewentualnymi zakazami ale jak widać, las nie jest najgorszym miejscem do pracy jak i izolowania się na przetrzymanie czasów zarazy.

 Zdjęcie: svensk skogsservice

Dodaj komentarz