Ludzie roku 2016.

Ludzie roku 2016.

Ludzie roku 2016 to moja najzupełniej prywatna lista osobistości i osób wybijających się w temacie Las, Łowiectwo, Przyroda.


1.- Profesor nauk leśnych, minister.

Polityk wybitnie utalentowany w podziale społeczeństwa na dwa obozy poprzez swoją działalność jako minister.
Polityk utalentowany w realizacji swojego obrazu zarządzania środowiskiem.
Polityk wmawiający swoim Rodakom iż ten obraz jest podziwianym wzorem dla Europy.

2.- Doktor nauk leśnych, dyrektor generalny.

Polityk i biurokrata wybitnie utalentowany w zarządzaniu swoim przedsiębiorstwem przy pomocy decyzji i zarządzeń.
Biurokrata utalentowany w przewidywaniu każdego kroku podległych mu nadleśniczych i leśniczych.
Biurokrata przekonany że jest to najlepsza i jedyna droga do kierowania pracą 26.000 ludzi.

3.- Profesor nauk leśnych, wicedyrektor Lasów Państwowych.

Biurokrata wybitnie zdeterminowany we wprowadzeniu Lasów Państwowych do Europy. Zdeterminowany do wyprowadzenia Lasów Państwowych na wyższy poziom strategii, organizacji i rozwoju. Przekonany że tym poziomem będą m.in. europejskie Leśne Gospodarstwa Węglowe.

4.- Mgr. inż. nauk mechanicznych i informatycznych, podsekretarz stanu.

Polityk polski wybitnie znający się na sztuce wprowadzania do Europy zachodniej żubra jako przedstawiciela gatunków tam wymarłych lub wybitych a mających się w najlepsze w Polsce.
Polityk znający się na przekonywaniu tejże Europy o zasługach swego szefa.
Polityk przekonany o zasługach swego szefa.

5. Ksiądz, Generalny duszpasterz leśników.

Polityk wybitnie utalentowany w dobieraniu towarzystwa na polowaniach zbiorowych.
Polityk utalentowany w pokazywaniu się w odpowiednim towarzystwie.
Polityk który wprowadził nowy porządek obrad w kontaktach Ministerstwo a Delegacje Zagraniczne.

6.- 430 mgr. inż. i doktorów nauk leśnych, nadleśniczych Lasów Państwowych.

Leśnicy wybitnie utalentowani w przekazywaniu obrazu jedności i siły Lasów Państwowych na swoich krajowo-zjazdowych naradach. Utalentowani w oddawaniu czci sztandarowi i swemu przywództwu. Oficjalnie.
Jednolici i silni. Oficjalnie.

7.- Magistrowie i nie magistrowie różnych nauk, adminowie i komentatorzy licznych grup około-tematyczno-leśnych na FB (nie mylić z adminami facebookowych nadleśnictw).

Wybitnie utalentowani w okazywaniu swego poparcia dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
Wybitnie utalentowani w wykazywaniu swojej wiedzy oraz marginalizacji i negacji wiedzy naukowców.
Wybitnie utalentowani w natychmiastowym przestawianiu dyskusji i komentarzy z torów argumentów retorycznych na tory ataków osobistych.

8.- Mgr. inż. nauk leśnych, nadleśniczy w Puszczy Boreckiej.

Leśnik który wszedł, najprawdopodobniej niechcąco, w szaty polityka.
Leśnik który pokazał płynność granic pomiędzy odstrzałem sanitarnym a odstrzałem komercyjnym gatunku VU.
Leśnik który pokazał, zapewne nieświadomie, hipokryzję swoich przełożonych zdeterminowanych uszczęśliwić Europę polską szkołą ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem.
Jak również hipokryzję wielu organizacji ochrony przyrody i przyrodników głoszących chwałę tej szkoły.
Jak również hipokryzję utytułowanych myśliwych uszczęśliwiających tą szkołę i żubry polowaniami sanitarnymi. Zapewne nieświadomie.

9.Rzecznik Generalnej Dyrekcji.

Podmiot westchnień męskiej załogi Lasów Państwowych i anty westchnień żeńskiej.
Potrafi wytłumaczyć i usprawiedliwić zawiłości działań swoich przełożonych jak i hipokryzję nie tylko swoich przełożonych.

Właściwie dlaczego nie jest ich przełożoną?

10.- Rzecznik Regionalnej Dyrekcji.

Rzecznik który potrafi przekazać pozytywny obraz działalności swojej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.
Zrozumiały i bez zawiłości, nie unika tematów trudnych i kontrowersyjnych.

Właściwie dlaczego Dyrekcja Generalna musi mieścić się w Warszawie?


Zdjęcie: Tadeusz Ciura

Dodaj komentarz