Tag: Skogsstyrelsen

Biotopy kluczowe
Leśnictwo Międzynarodowe

Biotopy kluczowe a gospodarka leśna. Szwedzkie problemy, ale czy tylko?

Biotopy kluczowe a gospodarka leśna. Szwedzkie problemy, ale czy tylko? Leśny biotop kluczowy, po szwedzku nyckelbiotop, to w szwedzkiej terminologii środowisko leśne warte szczególnej ochrony w którym występują lub mogą występować gatunki roślin jak i zwierząt z czerwonej listy gatunków zagrożonych. Jako przeciętnie wykształcony polski leśnik nie czuję się niestety na siłach aby analizować różnice w terminologii na ten temat w języku szwedzkim i polskim oraz porównywać je do np. angielskiego czy francuskiego. W lesie szwedzkim są to tereny z bardzo wysokimi wartościami przyrodniczymi, mającymiContinue reading

Szwedzkie doświadczenia z huraganem Gudrun.
Leśnictwo Międzynarodowe

Szwedzkie doświadczenia z huraganem Gudrun. Część pierwsza.

Szwedzkie doświadczenia z huraganem Gudrun. Część pierwsza. Raport szwedzkiego Skogsstyrelsen pochodzi z roku 2011 i myślę że wart jest zapoznania się z nim mimo dużych różnic w stylu gospodarek leśnych Szwecji i Polski. http://www.silvaskog.se/wp-content/uploads/2012/04/ekonomiska-och-sociala-konsekvenser-i-skogsbruket-av-stormen-gudrun-.pdf Dane ogólne. Huragan Gudrun wywrócił Szwecji południowej w nocy z 8 na 9 stycznia 2005 około 75 mln m3 lasu. Ta masa odpowiadała prawie rocznemu normalnemu pozyskaniu surowca w lasach szwedzkich. Inwentaryzacja lotnicza w połączeniu z danymi z powierzchni próbnych wykazała iż gatunkowo przeważał zdecydowanie świerk z 80% masy, dalej szłaContinue reading

Ikea podnosi poprzeczkę.
Leśnictwo Międzynarodowe

Ikea podnosi poprzeczkę.

Ikea podnosi poprzeczkę. W ciągu najbliższych 3 lat wszystkie towary zawierające drewno i pochodzące z fabryk oraz od dostawców Ikei będą posiadać certyfikat FSC albo składać się z drewna z odzysku. http://www.skogsaktuellt.se/artikel/54150/brist-pa-certifierad-skog.htmli To stworzy problem dla szwedzkich dostawców drewna dla Ikei, uważa Ulf Johansson, szef Ikei w dziale Dostawy surowca drzewnego (po szwedzku surowca leśnego – skogsråvara). I sam przyznaje że Ikea zaczyna spoglądać w kierunku wschodnim aby zabezpieczyć sobie surowiec. W roku 2016 potrzebowała Ikea 16 mln m3 surowca drzewnego i o tym jakContinue reading

Jak dopasować cięcia rębne do głuszca?
Leśnictwo Międzynarodowe

Jak dopasowac cięcia rębne do głuszca?

Jak dopasować cięcia rębne do głuszca? Szwedzka fundacja Skogssällskapet zarządza lasami właścicieli prywatnych w Szwecji, Finlandii, na Łotwie i w Estonii, o łącznej powierzchni 500.000 ha. Jej szwedzkie lasy położone są w Szwecji południowej i środkowej i te w gminie Lerum, sąsiadującej z Göteborg, osiągnęły wiek dojrzały do cięć rębnych, końcowych. Zarządca leśny Mattias Berglund ze Skogssällskapet mówi: Mieliśmy cały czas na swoim terenie głuszca i jego toki. Przeprowadzając w ciągu wszystkich lat czyszczenia i trzebieże myśleliśmy o głuszcu i teraz, gdy wystąpiliśmy z wnioskiemContinue reading

Pokojowy protest Greenpeace.
Leśnictwo Międzynarodowe

Pokojowy protest Greenpeace.

Pokojowy protest Greenpeace. Tak w każdym razie został on nazwany. Aktywiści i działacze Greenpeace Sverige wysypali trociny i postawili dużą butelkę z klejem przed budynkiem ministerstwa gospodarki (näringsdepartementet). Na butelce widnieje napis “Naprawić politykę leśną”. http://www.greenpeace.org/sweden/se/press/pressmeddelanden/Greenpeace-i-fredlig-protest-mot-regeringens-skogspolitik/ Lina Burnelius jest działaczką szwedzkiego Greenpeace i odpowiada za tematykę leśną tej organizacji. Nie da się skleić klejem trocin aby odtworzyć żyjące drzewo ale da się skleić nową politykę leśną Szwecji, mówi. Prawie nigdzie nie ma już w Szwecji lasów pierwotnych (urskog) za wyjątkiem pewnych obszarów w Górach Skandynawskich i mimoContinue reading

Leśnictwo Międzynarodowe

Jaką rolę powinien odgrywać szwedzki Sveaskog?

Jaką rolę powinien odgrywać szwedzki Sveaskog? To pytanie istotne z uwagi na aktualnie opracowywany w Szwecji Narodowy Program Leśny. Szwedzki Sveaskog to spółka akcyjna z akcjami należącymi do Państwa, nie figurująca na giełdzie i gospodarująca szwedzkimi lasami państwowymi na ogólnej powierzchni 4,1 mln ha, w tym 3,1 mln ha lasu produkcyjnego. Porównania pomiędzy działalnością Sveaskog a działalnością Lasów Państwowymi są trudne bo gospodarki leśne obu krajów są diametralnie różne, ale samo pytanie o rolę i zadania szwedzkich lasów państwowych może i powinno zainteresować polskich leśnikowContinue reading

Szwedzki kodeks dobrych praktyk leśnych.
Kronika Lasowa

Szwedzki kodeks dobrych praktyk leśnych.

Szwedzki kodeks dobrych prac leśnych. Zanim postaram się go przedstawić powrócę do fascynującej mnie idei takiego kodeksu w wykonaniu polskim. Sądząc po artykule z Lasu Polskiego z roku 2012 http://www.laspolski.pl/Dobre_i_zbyt_dobre_praktyki,strona-2113.html spotkał się ówczesny pomysł z krytyką terenu leśnego, z uwagi na biurokratyczne wymagania w stosunku do gospodarki leśnej ze strony przepisów ochrony przyrody. I popadł w śpiączkę. Nie na tyle jednak skuteczną aby nie obudzić się z chwilą dojścia do władzy aktualnego kierownictwa Lasów Państwowych, które problem rozwiązały w skuteczny sposób. Ale dla leśników. SprawdzonaContinue reading

Ile sadzonek powinniśmy wysadzać?
Leśnictwo Międzynarodowe

Ile sadzonek powinniśmy wysadzać?

Ile sadzonek powinniśmy wysadzać? Na ten temat dyskutuje dwu szwedzkich fachowców, Thomas Höijer, konsulent w Sydved, firmy zajmującej się skupem drewna i doradztwem w południowej Szwecji i profesor SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, Urban Nilsson. Pytanie: Dlaczego nie należy wysadzać za dużo sadzonek? Thomas: Koszty odnowienia, wliczając przygotowanie gleby, produkcja sadzonki z mechanicznym zabezpieczeniem przed szkodnikami oraz samym sadzeniem wahają się w granicach 6-9 kr/sadzonkę (1 kr-0,47 zł). Powiedzmy że sadzimy 2500 sadzonek w Småland i 3000 sadzonek w Skåne. To daje nam koszty minimalne 15.000 kr/haContinue reading

Melioracje leśne w lasach polskich i szwedzkich.
Leśnictwo Międzynarodowe

Melioracje wodne w lasach polskich i szwedzkich.

Melioracje wodne w lasach polskich i szwedzkich. W lasach polskich temat rowów odwadniających jest, o ile się nie mylę, ujęty doskonale pierwszymi zdaniami artykułu Wiedzy i Życie pt. Mała retencja wielka sprawa z 6 września 2013, cytuję: “Skończyły się już czasy masowego osuszania bagien czy zasypywania oczek wodnych. Skutki wielu takich działań okazały się dokładnie przeciwne od zamierzonych. Dziś naprawiamy popełnione dawniej błędy. W czasach powojennych torfowiska, nieużytki, łąki i lasy łęgowe długo uznawano za bezużyteczne. Prowadzone w tym okresie melioracje po wielu latach przyniosłyContinue reading

Jakie powinny być tłumaczenia?
Leśnictwo Międzynarodowe

Jakie powinny być tłumaczenia leśne?

Jakie powinny być tłumaczenia leśne? Jakie powinny być tłumaczenia, to temat do podjęcia na pewno nie dla amatora takiego jak ja. Ale w miarę jak czytane są moje tłumaczenia tekstów leśnych z języka szwedzkiego na polski i w miarę kwestionowania pewnych moich terminów i nazw, powstaje automatycznie pytanie jak tłumaczyć. Jak tłumaczyć? O tym piszą fachowcy http://mlingua.pl/pol/czytelnia,,techniki_strategie_i_metody_tlumaczeniowe_mahmoud_ordudary_tlum_agnieszka_pozniak_,a,641.html  i odnajduję się w tym tekście. Natomiast zupełnie nie odnalazłem się w tekście poniższym, mimo że dotyczył mego drugiego kraju, dosyć dobrze mi znanego już od ponad 30Continue reading