Dyrektor Lasów Państwowych melduje.

Dyrektor Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski melduje.

Dyrektor Lasów Państwowych melduje.

Gazeta Wyborcza nigdy nie była wzorem rzetelnej i obiektywnej relacji z zachodzących wydarzeń. Trudno jednak zakładać że artykuł http://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/7,35241,21947747,lasy-buduja-strzelnice-macierewiczowi-w-puszczy-odslonieto.html zawiera wymyślone słowa i wyrażenia.

A więc załóżmy iż Dyrektor Generalny Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe” – będącego państwową jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, niebędącą przedsiębiorstwem w rozumieniu prawa, działającą na terenie Polski i prowadzącą gospodarkę leśną, dbając przy tym o stan zarządzanych terenów, tj. o zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych, a więc ten Dyrektor poczuwa się do obowiązku meldowania ministrowi o wykonaniu zachęty tegoż ministra.

Za pieniądze Funduszu Leśnego.

Co to jest Fundusz Leśny?

“Fundusz Leśny – fundusz celowy Lasów Państwowych przeznaczony na wyrównywanie niedoborów środków finansowych w nadleśnictwach, posiadających niekorzystne warunki przyrodniczo–ekonomiczne do prowadzenia gospodarki leśnej. Środki funduszu wykorzystuje się też na wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych – badania naukowe, tworzenie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia gospodarki leśnej, sporządzanie planów urządzenia lasu oraz jego hodowli i ochrony.”

Najwyraźniej centrum strzelectwa, które będzie ogarniało swoimi świadczeniami praktycznie całe terytorium kraju cierpi na niekorzystne warunki przyrodniczo-ekonomiczne do prowadzenia gospodarki leśnej.

Ale nie tylko centrum strzeleckie cierpi na takie warunki.
Również powiat hajnowski.

Mimo obecności Puszczy Białowieskiej. Albo na wskutek bo gospodarka leśna w Puszczy wymaga infrastruktury drogowej.

I 80 milionów zł.

Co tam, dobre panisko z naszego Dyrektora. Milion tu, milion tam…

Wspólnymi przedsięwzięciami jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, zameldował również dyrektor Konrad Tomaszewski, będzie Wielki Szlak upamiętniający historię i martyrologię męczeństwa Polaków, w tym leśników, będzie Muzeum Żołnierzy Wyklętych no i film fabularny na ich temat.

Bo przecież żyli oni w lesie. Że często nie w państwowym? I że nie o państwowy las walczyli? Że walczyli z tymi którzy stworzyli las państwowy? Że bynajmniej nie pragnęli chronić i to wspólnie z komunistami tego wielkiego dziedzictwa jakim jest państwowe gospodarstwo leśne Lasy Państwowe?

Bóg wie co czyni, meldował dalej Konrad Tomaszewski.

Jeśli powołał szatana do życia, to tylko po to żeby mobilizować nas do działania. Jeżeli na niewłaściwe drogi skierował część ruchu ekocentrycznego, to tylko po to aby jeszcze bardziej nas mobilizować do prowadzenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, która łączy funkcje produkcyjne z pozaprodukcyjnymi, która pozwala użytkować zasoby przyrody jednocześnie je chroniąc, jednocześnie kształtując różnorodność biologiczną na Wielkim Szlaku.

Za pieniądze Funduszu Leśnego. Ale za namową Szatana.

Bóg wie co czyni powołując dyrektorów…Nawet tych od Lasów Państwowych…

Ale nawet ci ufający Bogu a zarazem wypracowujący Fundusz Leśny leśnicy, powinni postawić pytanie swemu dyrektorowi co wspólnego ma Wielki Szlak, Muzeum Żołnierzy Wyklętych jak i produkcja filmu o nich z różnorodnością biologiczną lasów państwowych jak i z Funduszem Leśnym?

Lasy Państwowe są wzorem dla całego świata, dla jednoczącej się Europy pod względem koncepcji zrównoważonego rozwoju. Są typowym przykładem zrównoważonego rozwoju albo zawołania: „czyńcie sobie ziemię poddaną” takie oświadczenie złożył z kolei minister środowiska ziemi poddanej.

Minister czyta tylko Nasz Dziennik, ogląda tylko Telewizję Trwam a więc prosiłbym o jakiś dowód, najchętniej w stylu współczesnym czyli linku do wiadomości z archiwum Naszego Dziennika i Telewizji Trwam o tym jak ten wzór Lasów Państwowych odzwierciedla się w świecie czy w Europie.

Mamy XXI wiek, panie Ministrze, nie można już wiecznie i bezkarnie wciskać ciemnoty swoim poddanym.

Już tacy ciemni nie są.

Czytaj również: Teatr absurdu w reżyserii Lasów Państwowych.

The Talented Mr.Tomaszewski

Tożsamość Lasów Państwowych. Ta patriotyczna.

Dobre Paniska herbu Lasy Państwowe.


Zdjęcie: depositphotos

 

 

 

 

Skickat från min iPad

Dodaj komentarz