Kolejne fiasko RDLP w Łodzi :)

Dziś zapadła decyzja Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieście (Wydział Karny) w sprawie mojego rzekomego naruszenia artykułu 212 §2 kodeksu karnego. Prywatny akt oskarżenia został skierowany w grudniu 2020 roku przez PGL Lasy Państwowe – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi, którą reprezentuje dyrektor RDLP w Łodzi Dariusz Pieniak. Czytajcie dalej…


“Prywatny” akt oskarżenia

W odpisie prywatnego aktu oskarżenia, RDLP w Łodzi oskarża mnie (Rafała Chudy), s. Jacka, obywatelstwa polskiego o wykształceniu wyższym, z zawodu leśnika, posługującego się e-mail: rafal@forest-monitor.com o to, że:

  1. W dniu 28 lipca 2020 r. w sieci internetowej, na prowadzonym przez siebie blogu “Monitor Leśny”, pomówił Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Łodzi o codzienne dorabianie dokumentów, wypisywanie nieprawdy i kłamanie społeczeństwu w żywe oczy, czym poniżył ją w opinii publicznej i naraził na utratę społecznego zaufania potrzebnego dla prowadzenia działalności gospodarczej, administracyjnej i społecznej, tj. o czyn z art. 212 §2 kodeksu karnego. 

  2. W dniu 18 listopada 2020r. w sieci internetowej, na prowadzonym przez siebie blogu “Monitor Leśny”, pomówił Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Łodzi i jej pracowników o stosowanie zabronionych i wysoko niebezpiecznych środków chemicznych w gospodarce leśnej oraz o oskarżanie audytora firmy SGS, aby zakwestionować wynik audytu, czym poniżył ją w opinii publicznej i naraził na utratę zaufania potrzebnego dla prowadzenia działalności gospodarczej, administracyjnej i społecznej, tj. o czyn z art. 212 §2 kodeksu karnego. 

I dalej możemy przeczytać najlepszą część tego pozwu:

Na podstawie art. 212 §3 k.k. wnoszę o orzeczenie nawiązki w kwocie 75 000 złotych na rzecz Fundacji Pomoc Leśnikom z/s w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 2 […]

Na podstawie art. 215 k.k. wnoszę o podanie wyroku skazującego do publicznej wiadomości. 

Na podstawie art. 628 k.p.k wnoszę o zasądzenie od oskarżonego na rzecz oskarżyciela prywatnego kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych, o ile nie zostanie złożony spis kosztów. 

Moja odpowiedź? Krótko i na temat 🙂

Zanim ją przeczytacie, to chciałbym z tego miejsca bardzo podziękować panu Olgierdowi Rudakowi, prowadzącego świetnego bloga prawniczego Lege Artis, za jego bezinteresowną pomoc oraz wskazówki w tej sprawie. Bardzo dziękuję!

Decyzja sądu

Dziś otrzymałem wiadomość z Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieście (Wydział Karny) z decyzją o umorzeniu postępowania.

RDLP Łódź – Rafał Chudy 0 – 1 

Krótka puenta

Publikuję ten wpis w dobrej wierze, żeby pokazać Wam moi czytelnicy, że czasami próby zastraszania wielkimi kwotami, utratą pracy itp. mogą nie być poparte prawem. Więc nie bójcie się i walczcie o swoje. Wspomnijcie stare niemieckie przysłowie “psy, które szczekają, nie gryzą”.

I na koniec. Najbardziej szkoda mi firmy Lasy Państwowe, w której strukturach znajdują się ludzie, którzy nie cofną się przed użyciem firmowych pieniędzy, środków i siły na prowadzenie swoich prywatnych wojenek.

Trzymajcie się!

– Rafał Chudy –

Związane wpisy z tą sprawą:

>>Komitet Ochrony Orłów ujawnia nielegalną transmisję bocianów czarnych na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi

>>Rafał Chudy doradcą RDLP w Łodzi w sprawie certyfikatu FSC

>>Zawieszony certyfikat FSC dla RDLP w Łodzi – cyrk trwa dalej…

>>Czy RDLP w Łodzi kłamie społeczeństwu w żywe oczy w związku z zawieszeniem certyfikatu FSC?

>>INFORMACJA Z OSTATNIEJ CHWILII: REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W ŁODZI BEZ CERTYFIKATU FSC!!!

>>Czy RDLP w Łodzi straci certyfikat FSC?

>>Mój tata – Jacek Chudy -; i krucjata wymierzona przeciwko jego osobie za mojego bloga.

>>”Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe jako jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej nie posiada przymiotów pozwalających przypisanie jej ochrony z tytułu dóbr osobistych.

Zdjęcie tytułowe autorstwa Ryanniel Masucol z Pexels

4 myśli na temat “Kolejne fiasko RDLP w Łodzi :)

  1. łódź nabiera coraz więcej wody, już nie nadążają z zatykaniem dziur, kto może szuka szalupy, kto nie może dobrego lekarza, aby do wyborów.

  2. Bogusław, to prawda midasy to z nich żadne raczej odwrotnie czego się nie dotkną obracają w g…..

Dodaj komentarz